TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. TÜRKİYE'DEKİ RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALLERİNİN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ
Yıl: 2016 Cilt: 34 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 79 - 96
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki Rüzgâr Elektrik Santrallerinin etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak ölçülmesidir. VZA sonuçlarına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren rüzgâr santrallerinde genel olarak bir etkinlik problemi vardır. Karar birimlerinin etkinlik seviyelerine göre gruplandırılmasına yarayan bağlam bağımlı VZA yaklaşımı da uygulanarak santraller 7 adet katmana bölünmüştür. Sonuçlar, santrallerin yer aldığı coğrafi bölgeler açısından da yorumlanmaktadır. Ege bölgesi santrallerinin genellikle etkin veya etkine yakın çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Analizlerin, ilgili karar vericilere santrallerin performansları hakkında bilgi sunmanın yanı sıra, performansların altında yatan faktörlerin belirlenmesi ve her bir santralin yer aldığı etkinlik katmanını göstermesi açısından enerji sektöründe politika üretmede yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

2. Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi: Tınaztepe Yerleşkesi Örneği
Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 11 - 20
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki ölçüm noktasından alınan rüzgar hız ve yön verileri kullanılarak yerleşkedeki rüzgar enerjisi potansiyeli belirlenmiştir. WAsP ve WindPro yazılımlarından yararlanılarak yapılan analizler ile ölçümlerin yapıldığı 5 metrelik direk yüksekliğinde ortalama rüzgar hızı 3,72 m/s, ortalama güç yoğunluğu ise 80,3 W/m2 olarak elde edilmiştir. Analizler 80 metre yükseklik için yapıldığında ise hız ve güç yoğunluğu değerleri sırasıyla 7 m/s ve 438 W/m2 olarak hesaplanmıştır. Farklı markalara ait değişik güçlerdeki türbinler ile yapılan kapasite faktörü belirleme çalışmasına göre en yüksek %38,4’lük değere ulaşılmış ve bölgenin rüzgar santrali kurulumu açısından ekonomik olduğu sonucuna varılmıştır.

3. Bitlis İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin İstatistiksel Analizi
Yıl: 2020 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 671 - 678
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada, Bitlis ilinin rüzgâr enerji potansiyeli, Bitlis meteoroloji istasyonunda onar dakikalık olarak ölçülen rüzgâr verileri kullanılarak araştırılmıştır. Rüzgâr verilerinin istatistiksel analizinde, Weibull dağılımı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, rüzgâr hızı ve güç yoğunluğunun ortalama değeri hem gözlemlenen hem de Weibull dağılımına göre belirlenmiştir. Weibull dağılımına göre yıllık ortalama rüzgâr hızı ve güç yoğunluğu değerleri sırasıyla 3.26 m/s ve 49.77 W/m2 olarak bulunmuştur. Rüzgar hızının yönlere göre değişimi belirlenmiş ve hakım rüzgar yönünün %27.5 frekans değerinde Güney-Güneybatı istikametinde olduğu tespit edilmiştir. Rüzgâr verilerinin gözlemlenen ile Weibull dağılımı sonuçlarının birbirine yakın olduğu bulunmuştur. Ayrıca rüzgâr hızı ve güç yoğunluğunun yüksekliğe göre değişimi belirlenmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.