TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. A Study on Prevalence of Escherichia coli O157 with a Verified Method in Foods
Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 294 - 298
Veri Tabanı: Fen

The purpose of this study were to identify the presence of E.coli O157 and to determine its prevalence in foods which were collected from various restaurants, shops and markets in Istanbul. Also, validation of detection method of E. coli O157 in all food stuffs was carried out according to applicability, repeatability, and minimum detection limit (LOD) and false positive and negative analysis based on TS EN ISO 16654 standard method. The results showed that the prevalence of E. coli O157 in food was 2%, and its Keywords: prevalence increased in April and May.

2. Zeytin Yaprağı Ekstraktı İlavesinin Köftelerde S. typhimurium, E. coli O157 ve S. aureus Gelişimi Üzerine Etkisi
Yıl: 2016 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 28 - 32
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada köftelere farklı oranlarda zeytin yaprağı ekstraktı (ZYE) ilavesinin S. typhimurium, E. coli O157 ve S. aureus'un gelişimi üzerine antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır. Kontrol grubu köfte örneklerinde 3 log ve 6 log inokülasyon düzeylerindeki S. typhimurium, E. coli O157 ve S. aureus sayıları sırasıyla depolamanın 7nci günü sonunda 0.05-0.40, 0.15-0.20 ve 0.17-0.36 logaritmik birim aralığında artış tespit edilmiştir. Depolama periyodunun sonunda farklı oranlarda ZYE ilave edilen örneklerde ise 3 ve 6 log inokülasyon düzeylerinde S. typhimurium, E. coli O157 ve S. aureus sayıları sırasıyla 0.15-0.60, 0.23-0.25 ve 0.23-0.94 logaritmik birim aralığında azalış olduğu ve ZYE'nin antimikrobiyal etkisinin önemli düzeyde (p < 0.05) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak köftelere farklı oranlarda ZYE ilavesinin mikrobiyolojik kaliteyi iyileştirdiği, duyusal yönden herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığı ve raf ömrü üzerinde olumlu yönde etki oluşturduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, ZYE'nin köfte gibi gıdalarda antioksidan ve antimikrobiyal olarak kullanımı ile ilgili yeni çalışmaları teşvik edici bulgular ortaya koyulmuştur.

3. An investigation on biocontrol of Escherichia coli O157:H7 by a bacteriophage cocktail in pastirma
Yıl: 2019 Cilt: 66 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 11
Veri Tabanı: Fen

In this study, it was aimed to investigate the biocontrol of Escherichia coli O157:H7 in pastirma (a traditional Turkish meat product produced and consumed without heat treatment) by bacteriophages. A cocktail was prepared from two pre-characterized phages which were isolated from cattle slaughterhouse wastewaters and were found to have lytic activity against E. coli O157:H7. The phage cocktail at a concentration of 109 pfu/ml was applied to pastirma slices which experimentally contaminated at 6,9 x 103 cfu/ml and incubated for one week at room temperature (22-24ºC). During the incubation period, reduction effects of bacteriophages on E. coli O157:H7 were investigated on certain times and days. As a result, the phage cocktail was able to reduce the bacterial count approximately 2 log cfu/g in the bacteriophage applied group, therefore the number of E. coli O157:H7 decreased and remained below the detection limit (< 10 cfu/g) during the experiment. The bacteriophage cocktail consisting of phage M8AEC16 and phage M12BEC16 has been found to be effectively usable for biocontrol of E. coli O157:H7 in pastirma.

4. Tekirdağ'da Tüketime Sunulan Hamburger ve Piliç Burgerlerin Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri
Yıl: 2012 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 63 - 68
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışma, Tekirdağ ilinde farklı marketlerde satılan hamburger (5 farklı firma) ve piliç burgerlerin (6 farklı firma) mikrobiyolojik ve fizikokimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örnekler fizikokimyasal analiz olarak pH, nem, kül, yağ, tuz, protein ve nişasta içerikleri ile nitrit, Na, K, P ve Ca konsantrasyonları; mikrobiyolojik analiz olarak toplam aerobik mezofilik bakteri, maya-küf, koliform, Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium perfringens ve Pseudomonas aeruginosa açısından incelenmiştir. Hamburger ve piliç burger örneklerinin nem, tuz, protein ve yağ içerikleri Türk Standardı 10580'e uygun iken, ortalama nişasta içeriği Türk Standardı 10580'de belirtilen en çok %5'ten yüksek bulunmuştur. Piliç burgerlerin mikrobiyolojik analiz sonuçları Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği'nde belirtilen değere uygun bulunurken, hamburgerlerin ise mikrobiyolojik sayım sonuçlarından sadece ortalama maya-küf sayısı Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği'nde belirtilen değerlerden yüksek bulunmuştur.

5. Kanatlı Kesimi Aşamalarında E. Coli O157:H7 Varlığının IMS-PZR Yöntemleri ile İncelenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 285 - 292
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışma, Samsun ilinde kanatlı kesim aşamalarından toplanan farklı örneklerde Escherichia coli (E. coli) O157: H7prevalansını araştırmak ve virülans genlerini (stx1 ve stx2, eaeA ve ehlyA) belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 40 iç organ,40 bağırsak içeriği, 20 haşlama tank suyu ve kanatlı kesimhanesinin farklı birimlerinden (tüy yolma makinesi, kesme tahtası,iç organ çıkarma ünitesi ve personel eli ve 40 broiler karkas örneği) alınan 100 svap örneği analiz edildi. Tüm örnekler,novobiosin içeren selektif modifiye Tryptic Soy Broth (mTSB+N)’da ön zenginleştirmenin ardından immünomanyetikseperasyon (IMS) ve Cefixim – Tellurite’li CHROM agara ekilmesi yoluyla E. coli O157: H7 açısından analiz edildi. Şüphelikoloniler O157 ve H7 antiserumları ile incelendi. rfbO157, fliCH7, stx1, stx2, eaeA ve ehylA genlerinin varlığı Polimeraz ZincirReaksiyonu (PZR) ile belirlendi. Çalışmada, 2 (%1) bağırsak içeriği örneğinden E. coli O157 identifiye edilmesine karşın, H7tespit edilemedi. Her iki izolatın da stx1, stx2, eaeA ve ehylA geni içerdiği tespit edildi. Bu çalışma sonucunda, broiler bağırsakiçeriğinde düşük oranda tespit edilen E. coli O157: H7 izolatların hepsinin anılan toksin genlerini içermesinden dolayı insansağlığı için önemli bir tehlike oluşturabileceği kanısına varıldı.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.