TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İKTİSAT ÖĞRETİLERİ VE MARSHALL
Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 887 - 938
Veri Tabanı: Sosyal

Neoklasik İktisadi Düşünce,1870'lerden 1920'ye kadar geçen yarın yüzyıllık sürede, klasik değer teorisinde köklü değişmeler yapan, geçimlik ücret anlayışından marjinal verime bağlı ücret anlayışına geçen ama, bunun dışında klasik görüşleri ve bir takım şartlarla liberal görüşü sürdüren iktisatçıların okulu olmuştur. Neoklasik iktisadın öncülerinden ve Cambridge okulunun kurucusu olan Alfred Marshall hazırladığı iktisadi öğretilerle iktisadi düşünceye önemli katkılar sağlamıştır. Marshall, ,iktisadın tanımı, metodu, kısmi denge analizi ,denge fiyatı, matematiksel yaklaşımları ,makro analiz çalışmaları (say yasasıpara teorisi).... gibi bir çok önemli kavramı günümüz iktisat öğretisine kazandırırken bu farklı yaklaşımlar aynı zamanda iktisadı farklı bir boyuta taşımıştır. Özellikle yetiştirmiş olduğu öğrencileri arasında en önemli iktisatçılardan olan Keynes de hocası Alfred Marshall gibi bir çok iktisat öğretisini tanımlayarak günümüz iktisat tarihine kazandırmış ve W.Hunt 'ın dediği gibi "Keynesyen iktisat..............şimdiye kadar Ortodoks iktisadın otoritesini sarsan en ciddi rüzgar olarak ,iktisat öğretisine " girmiştir. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın amacı, Neoklasik iktisatın en önemli temsilcilerinden biri olan Alfred Marshall'ın yaşam hikayesinden yola çıkılarak Alfred Marshall'ın, İktisat öğretisine teorisyen olarak hangi önemli kavramları kazandırdığı teorilerinin günümüz teorilerini ne şekilde etkilediği açıklanmıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmada kavramsal çerçeve olarak, Neoklasik iktisadi düşüncenin özellikleri ve Alfred Marshall'ın iktisatın tanımı, metodu, kısmi denge analizi, denge fiyatı, matematiksel iktisat vb gibi kavramların kuramsal çerçevesi açıklanmıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın yönteminde daha çok konuyla ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapılmış ve bir betimleme şeklinde Alfred Marshall ve iktisat öğretileri açıklanmıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın bulguları açısından değerlendirildiğinde Marshall'ın iktisat düşüncesine bir çok yeni kavramı kazandırmasının yansıra bu kavramları farklı boyutlara taşıması açısından önem kazanırken, Ortodoks iktisat otoritesini sarsan en ciddi rüzgar olarak iktisat öğretisine giren Keynesi de iktisat tarihine kazandırması açısından önem taşımıştır. İktisat öğretileri ve Marshall isimli çalışmanın sonucuna bakıldığında, Alfred Marshall'ın düşünsel gelişimi, teorilerinde takip ettiği yolların anlaşılmasına yardımcı olduğu gibi teorilerinin bugünkü teorilere nasıl temel teşkil ettiğini ve onun günümüze ne gibi bir ışık tutma işlemi olduğu anlaşılmıştır. Alfred Marshall iktisatın tanımı, metodu, denge analizi, denge fiyatı, girişimci, talep, üretim ve arz teorileri fiyat teorisi vb bir çok kavramı düşünce dünyasına kazandırarak marjinal devrimde bir başarı elde etmiş ve 19. Yüzyılın son çeyreğinden iktisat biliminin profesyonelleşmesine yardım etmiş ve iktisat bilim dalını farklı boyutlara taşımıştır. İktisat Öğretileri ve Marshall isimli çalışmada I. bölümde, Neoklasik iktisadın önemli, bir teorisyeni olan Alfred Marshall'ın hayat hikayesi detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılmış, II. Bölümde neoklasik iktisat ve özellikleri ele alınmış, III. bölümde ise Alfred Marshall'ın iktisat öğretisine teorisyen olarak hangi önemli kavramları kazandırdığı, Düşünsel Gelişimi, teorilerini hangi düşünsel temeller üzerine yerleştirdiği, teorilerinin günümüz teorilerini nasıl etkilendiği ve onları değerlendirmenin ölçütlendirmenin neler olacağı ve Marshall'ın iktisadi dünyasının bir öğreti olarak günümüze ne gibi bir ışık tutma işlemi olduğu daha rahat bir şekilde Alfred Marshall'ı ve öğretilerini anlamamıza yardımcı olacaktır

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.