TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Parkinsonlu Bireylerde Fonksiyonel Mobilite ve Aktivite Limitasyonuna Yönelik Hasta Bildirimli ve Performansa Dayalı Sonuç Ölçümleri: Bir Derleme
Yıl: 2020 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 160 - 173
Veri Tabanı: Fen

Motor ve non-motor semptomlarla karakterize Parkinson hastalığı (PH), Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. PH’de bradikinezi, istirahat tremoru, rijidite ve postüral instabilite başlıca belirtilerdendir ve bunlar postür, denge ve yürüyüş bozukluklarına yol açar. Bu bozukluklar aktivite ve fonksiyon kısıtlılıklarına neden olarak, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkiler. PH’de hasta merkezli rehabilitasyon için, günlük yaşam aktivitelerinde algılanan zorlanmalar değerlendirilirken performansa yönelik ve hasta bildirimli sonuç ölçümlerinin bir arada ele alınması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, PH’li bireylerde aktivite limitasyonunu ve fonksiyonel mobiliteyi değerlendiren en uygun hasta bildirimli ve performansa yönelik sonuç ölçümlerini derlemektir. Bu amaçla PubMed, Google Scholar, ScienceDirect veri tabanları ilgili anahtar sözcükler kullanılarak taranmış ve 1 Temmuz 2019 tarihine kadar yayımlanmış olan ilgili tüm çalışmalar gözden geçirilmiştir. Sonuçta bir dizi güvenilir ve geçerli sonuç ölçümü sunulmuş, bunların karşılaştırıldığı çalışmaların ise az sayıda olduğu görülmüştür. Bu derlemenin bulgularının PH’li bireylerle çalışan klinisyen ve araştırmacılar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

2. Early-term results of deep brain stimulation in Parkinson's disease: a case report
Yıl: 2019 Cilt: 44 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1499 - 1505
Veri Tabanı: Fen

Subthalamic nucleus deep brain stimulation (STN-DBS) is a alternative treatment in Parkinson's disease. The iam of this case report is to present a case with a positive effect of STN-DBS on early-term results in Parkinson's disease. A 45-year-old man who underwent STN-DBS surgery as a treatment method for Parkinson's Disease was presented. He was assessed in preoperative and postoperative period. STN-DBS surgery reduced the clinical severity of Parkinson's disease, the patient walked a certain distance in a shorter period, increased number of motion repetitions at a certain time interval, and decreased anxiety and depression level. In conclusion STN DBS surgery has a positive effect on physical functions in Parkinson's disease and it may be useful to perform follow-up study in order to evaluate changes in cognitive functions.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.