TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Profile analysis as a generalized differential item functioning analysis method
Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 172 Sayfa Aralığı: 49 - 64
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, bir testte farklı işleyen soruları belirlemek üzere, profil analizine dayanan yeni bir metodu (PADIF) tanıtmakta ve bir örnek üzerinde işe yararlılığını incelemektedir. Bu genelleştirilmiş metodun klasik yöntemlerden iki önemli farkı analizlerin soru değil soru grupları üzerinde yürütülmesi ve sonuçların belirli bir öğrenci grubundaki bütünsel etkisinin görülebileceği şekilde bir araya getirilebilmesidir. Çalışmada 169213 öğrenciden elde edilen Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı (PISA) 2003 Matematik Test verisi kullanılmıştır. Sonuçlar ülkeler bazında bir araya getirilmiştir. Elde edilen bulgular bu alandaki literatürle karşılaştırılarak incelenmiştir. Sonuçlar PADIF’in uluslararası çalışmalarda gözden kaçan değerli bilgileri açığa çıkarmada ümit verici yeni bir metot olabileceğini göstermektedir.

2. Examining item difficulties with respect to science teachers’ backgrounds and their views on science instruction
Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 172 Sayfa Aralığı: 138 - 149
Veri Tabanı: Sosyal

Fen Öğretmenlerinin fen öğretimindeki rolü yadsınamayacak kadar büyük olduğundan, bu çalışma TIMSS 2011’ de bulunan sekizinci sınıf fen sorularının ortalama zorluk derecelerinin fen öğretmenlerinin özelliklerine ve fen öğretimi hakkındaki görüşlerine göre oluşturulan öğrenci gruplarına göre hesaplanmasını amaçlamıştır. Sonuçlara göre, fen alanlarından mezun öğretmenlerin öğrencilerinin bulunduğu grupta, fen sorularının fen eğitimi alanından mezun öğretmenlerinin öğrencilerinin bulunduğu gruba göre daha fazla öğrenci tarafından cevaplandığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, fen derslerinin çoğunda, öğrencilerini fen ile ilişkilendiren etkinlikler seçen öğretmenlerin öğrencilerinin bulunduğu grupta, fen derslerinin sadece bazılarında öğrencileri fen ile ilişkilendiren etkinlikler seçen öğretmenlerin bulunduğu gruba göre fen soruları daha az öğrenci tarafından doğru cevaplanmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.