TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Bilateral complex regional pain syndrome following spinal cord injury and bilateral calcaneus fracture
Yıl: 2013 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 360 - 363
Veri Tabanı: Fen

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS), vücudun bir veya daha fazla ekstremitesini etkileyen, spontan ağrı, allodini, hiperpati ve hiperaljeziyle karakterize bir hastalıktır. KBAS tip 1 ve tip 2 olmak üzere ikiye ayrılır. Nosiseptif olayı takiben gelişen KBAS tip 1 ve periferik sinir yaralanmasını takiben gelişen ise KBAS tip 2 olarak adlandırılır. Patogenezi tam anlaşılamamış olmakla birlikte periferik ve santral duyarlılık sorumlu tutulmaktadır. Bilateral alt ekstremite tutulumu oldukça nadir bir durumdur. Fakat birden fazla bölgede meydana gelen travmatik yaralanmalarda gelişebileceği akılda tutulmalı ve erken dönemde tanı konup rehabilitasyon programına başlanmalıdır. Bu olgu sunumunda inkomplet spinal kord yaralanması ve bilateral kalkaneus kırığı sonrası bilateral KBAS tip 1 gelişen bir olgu sunuldu

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.