TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Carpal tunnel syndrome: In which ratio does electroneuromyography comfirm the diagnosis?
Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 412 - 414
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Median sinirin bilek hizasındaki kompresyonu en sık görülen tuzak nöropatidir. Bu çalışmamızın amacı, tanıda elektronöromiyografik (ENMG) incelemenin etkisini ve istemdeki ön tanının uygunluğunu araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: ENMG Laboratuarımıza başvuran 500 hasta incelendi.Çalışmaya KTS(Karpal Tünel Sendromu) ön tanılı 276 hasta dahil edildi. Bul-gular: Hastaların %62.8’inde istemdeki ön tanı ile ENMG sonucu varılan tanı arasında uyum saptandı. %37,2 hastada normal ENMG çalışma sonuçları bu-lundu. Sonuç: ENMG sonuçlarının tanıyı doğrulama oranının yüksek olmaması bize klinik değerlendirmenin yeterli yapılmadığını ve/veya gereksiz istemlerin yapıldığını düşündürmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.