TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Genetik Kaynaklarının Moleküler Sitogenetik Karakterizasyonu
Proje Yürütücüsü: Gülsemin SAVAŞ TUNA
Araştırmacı: Metin TUNA
Proje Bitiş Tarihi: 12.2017
Veri Tabanı: Proje

Phaseolus cinsinin bir üyesi olan Fasülye (Phaseolus vulgaris L.) yıllık 25 milyon ton civarında olan dünya üretimi ile insan beslenmesinde kullanılan ana protein kaynaklarından biridir. Büyük bir ekonomik öneme sahip olmasına rağmen bu güne kadar P. vulgaris üzerinde yapılmış olan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Türün genomu şu ana kadar bir kaç aksesyon hariç yeni moleküler sitogenetik (flow sitometri ve florasan in situ hibridizasyon) yöntemleriyle henüz incelenmemiştir. Yürütülen bu çalışmanın amacı; ıslah programlarında kullanmak üzere yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin ederek oluşturulmuş olan bir P. vulgaris genetik kaynak kolleksiyonu içerisinde yer alan 154 aksesyonun genomlarını yeni moleküler sitogenetik yöntemler ile analiz etmek ve bir ön çalışma olarak aksesyonların bölgeki performanslarını incelemektir. Çalışmada elde edilen çekirdek DNA analizi sonuçlarına göre aksesyonlarının ortalama çekirdek DNA miktarlarının 1.28 pg/2C ile 1.55 pg/2C (ort. 1.35 pg/2C) arasında değiştiği ve farklılıkların istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir. Aksesyonların çekirdek DNA miktarları ile ploidy düzeylerini ilişkilendirmek amacıyla klasik yöntemle mikroskop kullanılarak yapılan mitotik kromozom sayımlarında incelenen tüm bitkilerin 2n = 22 kromozoma sahip olduğu saptanmıştır. Daha sonra farklı miktarda çekirdek DNA içeriğine sahip 5 aksesyon üzerinde 5S ve 25S rDNA genleri prob olarak kullanılarak FISH analizi yapılmıştır. Elde edilen FISH analizi sonuçlarına göre P. vulgaris genomunda 4 adet 5S rDNA lokusunun bulunduğu, ve lokus sayısı ile lokasyonlarının aksesyonlar arasında değişiklik göstermeyip sabit kaldığı belirlenmiştir. 25S rDNA lokusu sayısının ise tür içerisinde sabit olmadığı ve DNA içeriği 1.55 pg/2C olan 2 aksesyonda 6 iken, DNA içeriği 1.30 ile 1.35 pg/2C arasında değişen 3 aksesyonda ise 14 olarak gözlenmiştir. 25S lokusunun kromozomlar üzerindeki lokasyonları ise aksesyonlar üzerinde benzer olduğu saptanmıştır. Yapılan tarla denemelerinde aksesyonların morfolojik ve tarımsal özellikleri bakımından da geniş bir varyasyona sahip oldukları gözlenmiştir. Sonuç olarak; 2n=22 kromozoma sahip olan P. vulgaris türü içerisinde çekirdek DNA içeriği bakımından önemli farklılıklar bulunmakta ve bu farklılıklar türün genom organizasyonu üzerinde etkili olmaktadır. Buna ilave olarak çalışmaya konu olan P. vulgaris kolleksiyonu morfolojik ve tarımsal özellikler bakımından yüksek bir genetik çeşitliliğe sahip olup, ıslah programları için yararlı olabilecek genetik kaynakları içermektedir.

2. Kavunda (Cucumis melo L.) poliploid bitki eldesinde farklı eksplantların etkisinin belirlenmesi
Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 269 - 274
Veri Tabanı: Fen

Türkiye 29.3 milyon ton sebze üretimi ile dünyada önemli bir ülke konumundadır. Cucurbitaceae familyasına ait sebze türlerinden biri olan kavun (Cucumis melo L.), bu familya içerisinde ülkemizde üretim bakımından 1.72 milyon ton ile karpuz ve hıyardan sonra üçüncü sırayı almaktadır. Sebze türlerinin ekonomik yararları göz önüne alındığında genetik yapılarını değiştirerek iyileştirmeye olanak sağlayan ıslah çalışmaları günümüzde hız kazanmaktadır. poliploidlerin kullanımı son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. Islah çalışmalarında kullanılmak üzere Ananas tipi kavun eksplantlarından poliploid bitkilerinin eldesi üzerine yapılan bu çalışmada etkili bir yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. Tepe sürgünü, yan sürgün ve direkt tohum ekimi olarak üç farklı uygulama yapılmıştır. Çalışma için tepe ve yan sürgünler 7 gün kolhisin içeren katı besi ortamında muamele edildikten sonra kolhisinsiz + BAP(1 ?M) yeni ortama (M2) aktarılmıştır. Direkt tohum uygulamasında çıkarıldıktan sonra embriyoları 6 saat kolhisin çözeltisinde bekletilmiş ve sonra kolhisinsiz katı besi ortamına (M1) aktarılmıştır. Deneme sonucunda ploidi seviyeleri stomaların bekçi hücrelerindeki kloroplastlar sayılarak belirlenmiş olup tepe sürgününden %22.6, yan sürgünden %21.1 ve direkt tohumdan %66.0 oranında tetraploid bitkicik elde edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.