TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. DEVLET VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARININ KURUM TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI
Yıl: 2017 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 577 - 601
Veri Tabanı: Sosyal

Değişmekte olan çevreyle dinamik bir etkileşim içerisinde bulunan eğitim örgütlerinin amaçlarından sapmaması ve etkililiğini devam ettirebilmesi için belli aralıklarla denetlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın konusunu kurum teftiş raporlarına göre devlet ve özel ilköğretim okullarının durumlarının karşılaştırılması oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı devlet ve özel öğretim okullarındaki sorunlara ve sorunlardaki farklılığa dikkat çekmektir. Bu amaçla Kurum teftiş raporlarının incelenmesine izin veren Muğla İli Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Menteşe, Milas, ve Ortaca ilçelerinde mevcut dört özel ve dört devlet olmak üzere, toplam sekiz ilköğretim okulu araştırmaya dahil edilmiştir. Bu sekiz ilköğretim okulunda 2008-2015 yılları arasında yapılmış 12'si devlet, 8'i özel ilköğretim okulu olmak üzere toplam 20 kurum teftiş raporu incelenmiştir. İnceleme, MEB Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi'nde kurum teftişinde incelenecek durumlar başlığı altında belirtilen "personel işleri, büro işleri, hesap ve döner sermaye işleri, ihtiyaç ve fazlalıkların değerlendirilmesi, fiziki durum, öğrenci işleri, eğitim ve öğretim durumu görev alanları konularında ve devlet ve özel ortaokullarının sorunlarının karşılaştırması bakımından yapılmıştır. Ayrıca, yarı yapılandırılmış üç soruluk bir görüşme formu kullanılarak (Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli üç maarif müfettişi ile yüz yüze ) yapılan görüşmeler yolu ile de veri toplanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilip, değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda devlet ve özel ilköğretim okullarında genel olarak; eğitim ve öğretim bakımından müfredatın yetiştirilememesi, kazanımların davranışa dönüştürülememesi, yönetici profilinin düşük olması gibi sorunların olduğu, özellikle devlet ilköğretim okullarında kaynak sıkıntısı, kalabalık sınıflar, öğrenci velileri ile işbirliği yapma konusunda yetersizlik ve öğretmen performansları ile ilgili sorunlar bulunduğu anlaşılmıştır

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.