TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. KLASİK SİYASAL DÜŞÜNCEDE MALİYE TEORİSİ BODIN, HOBBES VE ROUSSEAU1
Yıl: 2016 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 148 - 174
Veri Tabanı: Sosyal

Bu yazı klasik siyasal düşüncenin üç önemli düşünürünün maliye teorilerini inceler. Jean Bodin, Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau 16. ve 18. yüzyıllar arasında modern mali sistemin dayanması gereken genel ilkeleri siyasal teorilerinin ışığında açıklamışlardır. Çalışmada benimsenen yönteme göre düşünürlerin maliye teorileri, siyasal teorilerinin bütünü içinde ve teorilerinin içinde geliştiği toplumsal ve tarihsel koşullar göz önüne alınarak incelenmiştir. Yazı, maliye alanındaki disiplinlerarası çalışmalara, maliye düşünce tarihine ve modern mali sistemin problemlerine yönelik geliştirilen eleştirel perspektiflere katkı sunmaktadır. Sonuç olarak çalışmada adı geçen üç klasik dönem düşünürünün çağdaş maliye teorisi ve politika tartışmalarına sunabileceği katkı açısından nasıl ve hangi açılardan ele alınabileceği gösterilmiştir

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.