TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2019 Cilt: 19 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1409 - 1422
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin eğitim alanındaki teknolojik gelişmelere ilişkin düşüncelerini tespit etmek ve okullarda eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla Konya ili Akşehir ilçesinde görev yapan 10 ortaokul yöneticisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mevcut çalışma, nitel araştırma yaklaşımlardan fenomenolojik (olgubilim) araştırma deseniyle tasarlanmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmenlerin eğitimde teknolojiyi takip ettikleri; fakat yaşanan sistemsel sorunlar nedeniyle öğretmenlerin eğitim teknolojilerini yeterince kullanamadıkları tespit edilmiştir. Okul yöneticileri teknolojinin öğretmenlerin işlerini kolaylaştırdığı, okulda öğrenme sürecini hızlandırdığı ve daha kalıcı hale getirdiği yönünde kanıya sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara sunmuş olduğu teknolojiden okul yöneticilerinin memnuniyetleri incelendiğinde; akıllı tahtaların yeterli olduğunu, verimli kullanılabilmesinin sağlanması gerektiğini ve e-doküman sayısının arttırılması gerektiğini düşündükleri görülmektedir. Ayrıca okul yöneticileri, öğretmenlerden teknoloji kullanımında ve öğrenmede istekli olmalarını, kendilerini teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanmasıyla ilgili geliştirmelerini, hatta ihtiyaç halinde okul yönetiminden yardım almalarını beklemektedirler.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.