TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. In Vitro Bulb Regeneration from Stem Explants of Endemic Geophyt Muscari aucheri (Boiss.) Baker
Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 50 - 54
Veri Tabanı: Fen
2. The Effect of Different Applications on In vitro Bulb Development of an Endemic Hyacinth Plant (Hyacinthus orientalis L. subsp. chionophyllus Wendelbo) Grown in Turkey
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 1713 - 1719
Veri Tabanı: Fen

In this study the effects of different sucrose concentrations, and the combinations of jasmonic acid (JA) with auxins (IAA or NAA) or with cytokinin (2iP) on the bulb induction and rooting of in vitro plantlets of Hyacinthus orientalis subsp. chionophyllus Wendelbo, which is endemic in Turkey, were investigated. The effect of four different sucrose concentrations (30, 45, 60 and 90 g L-1 ) on bulb formation in tissue culture was investigated. These plantlets were cultured on MS medium supplemented with several concentrations and combinations of JA (0.0, 1.0, 2.0 mg L-1 ) and 2iP (0.0, 0.25 and 0.50 mg L-1 ), IAA or NAA (0.5, 1.0 mg L-1 ). In JA- 2iP treatment, the highest number of bulblets (13.7 number/explant) was obtained by the combinations of JA 1.0 mg L-1 + 2iP 0.25 mg L-1 . Also, the largest bulblets with the mean diameter of 7.9 mm were found on MS medium supplemented with JA 2.0 mg L-1 . In JA – Auxin treatment, the mean root number per bulblet was highest (17.9 number/explant) and root formation rate was maximum (81.14%) on MS medium supplemented with IAA 1.0 mg L-1 + JA 2.0 mg L-1 .

3. Efficient in vitro plant regeneration from immature embryos of endemic Iris sari and I. schachtii
Yıl: 2014 Cilt: 38 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 348 - 353
Veri Tabanı: Fen
4. Scilla siberica subsp. armena Yaprak Sapından İn Vitro Çoklu Sürgün Rejenerasyonu
Yıl: 2016 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 215 - 220
Veri Tabanı: Fen

Scilla siberica subsp. armena çok yıllık, mavi çiçekli soğanlı bir bitkidir. Bu çalışmada Scilla siberica subsp. armena'nın yaprak sapı kullanılarak; 0.25, 0.50, 1, 2 mg/L TDZ ve 0.1, 0.2 mg/L NAA içeren (8 kombinasyon) MS besin ortamında etkili bir çoklu sürgün rejenerasyon sistemi geliştirmek amaçlanmıştır. Maksimum ortalama rejenere sürgün yüzdesi 2 mg/L TDZ + 0.1 mg/L NAA içeren MS besin ortamında kaydedilmiştir. Maksimum eksplant başına düşen ortalama sürgün sayısı 2 mg/L TDZ + 0.2 mg/L NAA içeren MS besin ortamında raporlanmıştır. Maksimum ortalama sürgün uzunluğu 0.25 mg/L TDZ + 0.2 mg/L NAA ilave edilen MS besin ortamından elde edilmiştir. Gelişen sürgünler 1 mg/L IBA içeren MS besin ortamında köklendirilmiştir.

5. Iris sari Schott ex Baker’nin In Vitro Çoğaltım ve Köklendirme Çalışmaları
Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 33 - 45
Veri Tabanı: Fen

Bitki biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik biyoteknolojik uygulamalardan biri olan doku kültürü teknikleri özellikle endemik bitkilerin korunmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Iridaceae familyasının endemik bir türü olan Iris sari Schott ex Baker, ülkemizde doğal yayılış alanlarına sahiptir. Çalışmamızın amacı, Türkiye’nin geofitleri arasında yer alan Iris sari Schott ex Baker’nin in vitro tekniklerle vejetatif çoğaltımı ve etkili köklendirme olanaklarının araştırılmasıdır. Bu amaçla, Iris sari Schott ex Baker’nin bitkisine ait olgunlaşmamış embriyolar başlangıç eksplantı olarak kullanılmıştır. In vitro çoğaltım çalışmaları sonucunda elde edilen sürgünler ile köklendirme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda, en iyi çoğaltım oranı eksplant başına 10,3 adet sürgün ile 0,5 mg l-1 NAA + 1,0 mg l-1 BAP içeren MS ortamında gözlenmiştir. Çoğaltılan sürgünlerin köklendirilmesinde, en yüksek köklenmenin sağlandığı ortam, bitkicik başına 16,5 adet kök ile 1,0 mg l-1 IBA+2,0 mg l-1 JA içeren MS ortamında bulunmuştur. Bitkiciklerin bulb çapları incelendiğinde ise en iyi bulb gelişiminin 4,19 mm bulb çapı artış ortalamasıyla 1,0 mg l-1IBA+0,2 mg l-1NAA+2,0 mg l-1JA ve 1,0 mg l-1IBA içeren MS ortamlarından elde edildiği gözlenmiştir.

7. Somatic embryogenesis and encapsulation of immature bulblets of an ornamental species, grape hyacinths (Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker)
Yıl: 2014 Cilt: 38 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 716 - 722
Veri Tabanı: Fen
8. Endemik Kaba Navruz Bitkisinin (Iris galatica Siehe)
Yıl: 2016 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 41
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışma kapsamında, endemik Iris galatica türünün in vitro çoğaltılması için bir protokol geliştirilmiştir.Bu amaçla Iris galatica türüne ait olgunlaşmamış embriyolar ve in vitro gelişen sürgünlerden elde edilenyapraklar farklı konsantrasyon ve kombinasyonlarda thidiazuron (TDZ), 6-benzilaminopurin (BAP) ve ?-naftalenasetik asit (NAA) içeren Murashige ve Skoog (MS) besin ortamlarında kültüre alınmıştır. Eksplantbaşına olgunlaşmamış embriyolardan 4.85, yapraklardan ise 3.04 adet sürgün elde edilmiştir. Rejenereolan sürgünler 3-5 cm uzunluğa ulaştığı zaman köklendirmeye alınmıştır ve en iyi köklenme 1 mg/l IBAveya 1 mg/l NAA içeren ortamlardan elde edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.