TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Fluctuating Course of Red Cell Distrubition Width in Treatment of Iron Deficiency Anemia and Its Clinical Relevance
Yıl: 2015 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 83 - 87
Veri Tabanı: Fen

Giriş: RDW, kan sayımının rutin bir parametresidir. Bu parametrenin kullanımı genel olarak mikrositer anemilerin ayırıcı tanısıyla kısıtlıdır. Bununla birlikte literatürde demir eksikliği anemisinin tedavisinde RDW’ nin seyri ve klinik önemiyle ilgili yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada RDW’ nin demir eksikliği anemisinin tedavisindeki seyri ve hemoglobin artışı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Method: Demir eksikliği anemisi tanısı konulan 105 hasta bu çalışmaya alınmıştır. Bulgular: Tanı anındaki ve tedavi başlandıktan sonraki 1, 2 ve 3. aydaki ortalama hemoglobin değerleri sırasıyla 9.2±1.5, 11.7±1.0, 12.7±0.8 ve 13.1±0.8 g/dL, RDW değerleri sırasıyla %18.4±2.6, %26.4±6.5, %17.8±4.3 ve %14.7±1.7 bulundu. Tanı anında ve 1. aydaki RDW değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin artış (p<0.0001), 1, 2 ve 3. aydaki RDW değerleri arasında belirgin azalma (p<0.0001) tespit edildi. Regresyon analizinde 1. aydaki RDW artışı ile 1, 2 ve 3. aylardaki hemoglobin artışları arasında doğrusal bir bağlantı olduğu görüldü (sırasıyla p<0.0001, r=0.461; p<0.0001, r=0.51; p<0.0001, r=0.472). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, RDW’ de meydana gelen artışın demir tedavisi yanıtını öngördürmek için kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.