TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Kapari Bitkisinden Moleküler Baskılama Yöntemi ile Yüksek Saflıkta Kuersetin Eldesi
Proje Yürütücüsü: Pınar ÇAKIR HATIR
Araştırmacı: Fatma Elif ÇEPNİ YÜZBAŞIOĞLU
Proje Bitiş Tarihi: 02.2019
Veri Tabanı: Proje

Biyoaktif bitki özlerinden biri olan ve yurt dışından ithal edilen kuersetin, elma, çilek, çay, fındık, kapari gibi bitkilerde bulunan flavonoidlerden olup önemli gıda maddelerinden biridir. Kuersetin molekülünün antioksidan, antiinflamatuar ve antikanser gibi farmakolojik aktiviteler gösterdiği bilinmektedir. Antik zamanlardan bu yana kullanılmakta olan kapari bitkisi (Capparis spinosa) ılıman Akdeniz ikliminde yetişir ve ülkemizde geniş bir yayılış gösterir. Kaparinin kuersetin ve türevleri bakımdan zengin olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Dolayısıyla, kapari bitkisi yüksek saflıkta kuersetin eldesine imkân tanımakta ve Türkiye?deki kapari üretimi göz önüne alındığında bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu projenin amacı ilk kez moleküler baskılanmış katı faz ekstraksiyonu (MISPE) ile kapari bitkisinden yüksek saflıkta kuersetin molekülü üretilmesi ve elde edilen hammaddenin ülke içinde kullanılmasını sağlamak, bu şekilde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. Çalışma süresince öncelikle kuersetin ile fonksiyonel monomerler arasındaki etkileşim FTIR ve UV/Vis spektrofotometre ile incelenmiştir. Bu çalışmada sentez için en uygun monomerin 4VP ve uygun çözücünün DMSO olduğuna karar verilmiştir. Sentezlenen polimerler ile deney tasarımı çalışması yapılmış, en uygun monomer ve başlatıcı derişimleri sırasıyla % Cm = % 5,0, % Ci =% 3,0 olarak belirlenmiştir. Bu koşularla sentezlenen polimerlerin karaterizasyonları FTIR analizleri ile yapılmıştır. Farklı ekstraksiyon yöntemleri ile kapari bitkisinin ekstraksiyonları gerçekleştirilmiş, en çok kuersetin elde edilen yöntemin asit hidroizi içeren ekstraksiyon yöntemi olduğuna karar verilmiştir. Ekstrelerin içerisindeki kuersetin ve rutin varlığı ITK ve HPLC ile doğrulanmıştır. Çalışma sonucunda kuersetini tanıyan moleküler baskılanmış polimerler üretilmiş ve bu polimerlerin kapari ekstresindeki kuersetini diğer analoglarına oranla daha fazla tuttuğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu polimerler kapariden kuersetin eldesinde kullanılacaktır.

2. Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 52 - 58
Veri Tabanı: Fen

Iris sari türü, Türkiye'de İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde doğal olarakbulunan, kültür koşullarına adaptasyonu düşük olan bir türdür. Farklı renklerde etkili çiçeklerivardır. Bu çalışmada; Çimlenme oranı çok düşük olan Oncocyclus grubu irisleri temsilen endemikIris sari tohumlarında çimlenmenin artırılabilmesi için; 10 sn kaynar su, 10 sn kaynar su + 24 saat250 ppm GA3, 10 sn kaynar su +24 saat 500 ppm GA3, 24 saat ılık suda bekletme, 24 saat 250 ppmGA3'de bekletme, 24 saat 500 ppm GA3'de bekletme, 30 dk H2SO4'de bekletme, 45 dk H2SO4'debekletme, 60 dk H2SO4'de bekletme, 30 dk H2SO'de bekletme + 24 saat 250 ppm GA3'de bekletme,45 dk HSO4'de bekletme + 24 saat 250 ppm GA3'de bekletme, 72 saat suda bekletme, 72 saat sudabekletme + 5 sn kaynar suya daldırma, 72 saat suda bekletme + 15 sn kaynar suya daldırma, 72 saatsuda bekletme + kabuk soyma, 72 saat suda bekletme + tohum ucunun alınması ve kontroluygulamaları yapılmıştır. Yapılan 17 farklı uygulamadan Iris sari tohumlarının çimlenmesi üzerine enetkili sonuç, 72 saat suda bekletme + kabuk soyma uygulamasından elde edilmiştir. Bu uygulama hembirinci yılın sonunda (%39,9) hem de iki yılın sonunda toplam çimlenme (%55,0) oranında istatistikiolarak en iyi sonucu vermiştir.

3. Bazı orman ağacı ve çalı türleri tohumlarının çimlendirilmesinde vermikompost ürünlerinin etkileri
Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 78 - 82
Veri Tabanı: Fen

Çimlenme engelini aşmak için tohumların çeşitli ön işlemlerden geçirilmeleri zorunludur. Bu ön işlemlerin yanı sıra çimlenme engeli in vitro koşullar altında da giderilebilmektedir. Çalışmada, Robinia pseudoacacia L., Pinus nigra J. F. Arnold , Pinus sylvestris L., Acer negundo L., Capparis spinosa L. ve Lycium europaeum L. bitkilerinin tohumları çimlenme engelini gidermek için çeşitli yoğunluktaki vermikompost çayları ile muamele edilmiştir. Dört hafta süre ile inkübe edilen tohumlarda, vermikompost yoğunluklarına bağlı olarak tohumların, vermikompost ortamında olmayanlara oranla daha iyi bir çimlenme gösterdikleri gözlenmiştir. Çimlenmeyi olumlu yönde etkileyen vermikompost ve ürünlerinin fidanlık çalışmalarında kullanılabilecek hem pratik hem de faydalı bir ürün olduğu ortaya konulmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.