TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. BÜTÇE KATEGORİZASYONU GÖLGESİNDE DEVLETİN İŞLEVLERİ BİR KATEGORİZASYON DENEMESİ
Yıl: 2017 Cilt: 72 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1081 - 1106
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, kapitalist bir ekonomide devletin rolüne ilişkin eleştirel bir bakış açısı sunan "devletin mali krizi" kuramının tezlerinden yola çıkarak, devlet bütçesinin kategorizasyonunu alternatif bir şekilde incelemenin mümkün olduğunu savlar. Devletin mali krizi kuramının temel öncüllerinden biri, devletin birikim ve meşruiyet olmak üzere birbiri ile çatışan iki temel işleve sahip olmasıdır. Çelişkili işlevlerine rağmen devlet bağımsız bir görüntü verir ve işlevlerini yerine getirebilmek için bağımsız görüntü vermeyi sürdürmelidir. Aslında kapitalist bir ekonomide bağımsız olması mümkün olmayan devletin, bağımsız görünebilmesinin aracı ise devlet bütçesidir. Devlet bütçesi, sınıf ilişkilerine göre kategorize edilmediğinden, kuramda tekelci ve rekabetçi sektör olarak tanımlanan "özel ekonomi" içindeki güç ilişkilerinin gizlenmesine hizmet eder. Ancak, toplulaştırılmış bütçe kalemlerinin detaylı incelenmesi ile her kalemin oluşturulmasının ardında yatan ekonomi politik nedenler ortaya çıkarılabilir. Bu nedenlerin belirlenmesi ise devlet ile toplumun diğer kesimleri arasındaki güç ilişkilerinin çelişkili doğasının anlaşılmasına ışık tutar. Çalışma, kuramın bütçe kategorizasyonuna yönelik eleştirisinden hareketle Türkiye"de merkezi yönetim bütçesini alternatif bir kategorizasyona tabi tutarak devletin işlevlerine göre ayrıştırır. Bu ayrıştırmanın amacı, önemi ve sınırlılıkları çalışmanın temel konusunu oluşturur

2. FINANCIALIZATION OF GLOBAL CAPITALISM AND STATE IN TURKEY
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 129 - 150
Veri Tabanı: Sosyal

With its historical background especially started in the middleof the 1960s, tendency to decline in profitability ratios amongcentral capitalist countries, after the economic crisis in the 1970s,the countries which adopted more and more capitalism, reactionsto falling profitability rates and an unprecedented momentum inthe financial process after 1980, which was never seen before setforth index of events that shape today’s World economy. Labor andcapital movements gained much more freedom with the revolutionsin transportation, technology and communication which started inthe 1980s and continued in 1990s and 2000s. With the removalof the obstacles to the capital movement, financial marketshave become a common, uninterrupted international market.Financialization, which has become increasingly important as aresult of technological and economic developments, has emergedas an important concept in the world economy since the 1990s.This study aims to assess the impact on Turkey of the last twentyyears the historical transformation of the main factors that makeup the infrastructure of the capitalist system.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.