TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye'nin Stratejilerinin Değerlendirilmesi
Yıl: 2015 Cilt: 38 Sayı: 324 Sayfa Aralığı: 34 - 48
Veri Tabanı: Sosyal

Orta gelir tuzağı, günümüzde sık kullanılan bir kavram olmaya başlamıştır. Orta gelir tuzağına yakalanmadan nasıl çıkılacağı ülkemizde de tartışılan konuların başında gelmektedir. Orta gelirden yüksek gelire, tuzağa yakalanmadan geçen ülkelerin var olması orta gelir tuzağına yakalanmayan ülkelerin uygulamalarını değerlendirerek gözden geçirmemizin gerekliliğini göstermektedir. Çalışma sonucunda, ülkemizin orta gelir tuzağına yakalanmamak için hedeflenen stratejilerin, başarılı ülkelerdeki politikalarla benzerlikler taşıdığı gözlemlenmiştir. Ülkemizin orta gelirden yüksek gelire geçilebilmesi için, sahip olduğu mevcut potansiyellerini iyi bir şekilde değerlendirmeli ve hedeflenen politikaları kararlılıkla uygulamalıdır.

2. ORTA GELİR TUZAĞINI AÇIKLAYAN TEORİK VE AMPİRİK YAKLAŞIMLAR
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 87 - 115
Veri Tabanı: Sosyal

Son yıllarda yapılan araştırmalar orta gelirli ülkelerin aynı gelir grubunda uzun yıllar kalarak bir üst gelir grubuna çıkamadığını göstermiştir. Orta gelirli ülkelerin karşı karşıya kaldığı bu sorun orta gelir tuzağı kavramını gündeme getirmiştir. Bu ülkelerin tuzağa yakalanmamak ya da tuzaktan çıkmak için hangi faktörlere odaklanması gerektiği düşüncesinden hareketle literatürde pek çok yaklaşım geliştirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; orta gelir tuzağını açıklayan teorik ve ampirik yaklaşımların detaylı bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunmaktır. Orta gelir tuzağı olgusu arz yönlü, talep yönlü, ekonomik gelişme evreleri, eşitsizlik, politik iktisat, büyümede yavaşlama ve diğer yaklaşımlar olmak üzere yedi başlıkta toplanmıştır. Söz konusu yaklaşımlardan yola çıkarak orta gelir tuzağı olgusunun yapısal bir sorundan kaynaklandığı ve bu sorunun aşılmasında bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.