TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. A New Objective Parameter in Hydroxychloroquine-Induced Retinal Toxicity Screening Test: Macular Retinal Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Thickness
Yıl: 2018 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 52 - 58
Veri Tabanı: Fen

Objectives: This study aims to detect hydroxychloroquine (HCQ)-induced retinal toxicity at an earlier stage through the use of spectral-domain optical coherence tomography device, especially by measuring macular retinal ganglion cell-inner plexiform layer (RGC-IPL) thickness. Patients and methods: In this study, 92 eyes of 46 Caucasian female patients (mean age 53.6±8.1 years; range 32 to 69 years) who were taking HCQ were assigned to group 1, while 80 eyes of 40 age-matched Caucasian female control subjects (mean age 56.1±10.7 years; range 34 to 71 years) were assigned to group 2. RGC-IPL thickness and retinal nerve fiber layer thickness were measured in all subjects by Cirrus high-definition optical coherence tomography model 5000 device using macular cube 512¥128 and optic disc cube 200¥200 protocols. We performed an evaluation to see if there was any difference between the measured values of the groups. The correlation between average RGC-IPL thickness measures and cumulative dose of HCQ and duration of use was analyzed. Results: Retinal ganglion cell-inner plexiform layer of group 1 was found to be statistically thinner than that of group 2 both on average and in all segments (superior, superonasal, inferonasal, inferotemporal and superotemporal) except inferior segment when segmented (p<0.05). Additionally, a statistically significant negative correlation was found between the average RGC-IPL thickness and cumulative dose of HCQ (r= -0.371, p=0.001) as well as the duration of use (r= -0.308, p=0.006). Conclusion: Patients taking HCQ were found to have decreased RGC-IPL thickness at an early stage due to retinal toxicity induced by the drug. We think that measuring the RGC-IPL thickness may become an important objective in HCQ screening tests.

2. Hidroksiklorokin Kullanan Hastalarda Tarama Tekniği Olarak Spektral-Domain Optikal Koherans Tomografi Kullanarak Makülar Toksisitenin Erken Dönemde Tespiti
Yıl: 2017 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 200 - 206
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Biz çalışmamızda spektral-domain optik koherans tomografi (SD-OKT) cihazı ile makülar bölgeyi değerlendirerek, hidroksiklorokinin retinal toksisitesini erken dönemde saptayabilmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda hidroksiklorokin kullanan 66 hastanın 132 gözü Grup 1 olarak, yaş olarak uyumlu sağlıklı 60 kişinin 120 gözü Grup 2 kontrol olarak yer almıştır. Çalışmada yer alan herkese santral 10 derece otomatize perimetreyi içeren detaylı oftalmolojik muayene uygulanmıştır. Herkese ayrıca Cirrus HD-OCT model 5000 cihazı ile, makülar küp 512x128 analiz protokolü kullanılarak makülar retinal kalınlık ölçümü yapılmıştır. Ayrıca SD-OKT ölçüm parametreleri ve görme alanı parametreleri ile kullanılan hidroksiklorokinin toplam dozu ve kullanma süresi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.Bulgular: Hidroksiklorokin kullanan hastaların parafoveal ve perifoveal retinal kalınlıkları, kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı incelmiş olarak bulunmuştur (p<0.05). Gruplar arasında görme alanı sonuçlarında da, Mean defekt (MD) ve Loss Variance (LV) değerleri açısından istatiksel anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Hidroksiklorokin kullanan hastaların, kullandıkları ilacın toplam dozu ve kullanım süresi ile, hem SD-OKT ölçüm parametreleri hem de görme alanı parametreleri arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05).Sonuç: Hidroksiklorokin kullanan hastalarda, ilacın retinal toksisitesine bağlı parafoveal ve perifoveal bölge retinal kalınlıklarının azalmış olduğunu saptadık. Bu toksisiteyi SD-OKT ölçümleri ile doğru şekilde, kalıcı görme kayıplarına yol açmadan önce erken dönemde tespit edebilmek önemlidir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.