TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Türk Romatoid Artrit Hastalarının Hastalıkları Hakkındaki Farkındalık Düzeyi
Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 12 - 19
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Bu çalışmanın amacı Romatoid Artrit hastalarının hastalıkla ilişkili farkındalık düzeyini belirlemektir. Materyal Metod: Çalışmaya toplam 225 RA hastası alındı. Hastaların demografik ve klinik verileri ile bilgi kaynakları kaydedildi. Farkındalık düzeyini değerlendirmede "Romatoid Artrit Hasta Farkındalık Anketi " kullanıldı.Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 52.8±10.8 ve hastalık süresi 6.7±6.5 yıldı. Hastaların çok büyük kısmı (%86.7) bilgi kaynağının doktoru olduğunu ifade etti. Romatoid Artrit Hasta Farkındalık Anketi'nin Türkçe versiyonunun iç tutarlılık değeri Cronbach alfa'sı 0.71 ve test-retest korelasyon katsayısı 0.94 idi. Ortalama farkındalık skoru 15.1±12.6 idi . Hastaların bilgi düzeyleri yaş, eğitim, sosyoekonomik durum ve ailede hastalık öyküsünün olup olmamasından etkilenmekteydi. Tartışma: Bu çalışma Türk RA hastalarının farkındalık düzeyinin değerlendirildiği ilk çalışmadır. RA hastalarının hastalıkları hakkında yetersiz bilgiye sahip olmaları global bir sorundur. Bu çalışmada RA hastalarımızın farkındalık düzeyinin çok yüksek olmadığını saptadık. Bu nedenle de farkındalığı artıracak bireye özgü bir takım önlemler almamız gerektiği sonucuna vardık.

3. Are We Able to Suppress Disease Activity Adequately in Patients With Established Rheumatoid Arthritis? An Observational and Cross-Sectional Study
Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 127 - 132
Veri Tabanı: Fen
Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.