TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Documents Concerning Ankara During the Second World War in the Republic Archive of Prime Ministry
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 349 - 359
Veri Tabanı: Sosyal

Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük çatışma olan İkinci Dünya Savaşı, çeşitli alanlardan pek çok bilim insanının üzerine yoğunlaştığı bir çalışma sahasıdır. Dünya üzerinde, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri gibi ana bilim dallarından, binlerce çalışmanın gerçekleştirildiği İkinci Dünya Savaşı konusuna, Türkiye'de yeterli önemin verildiğini söyleyemeyiz. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Ankara ile ilgili İkinci Dünya Savaşı dönemine ait belgelerin incelenmesi ile ilgili bu çalışmanın amacı; Türkiye merkezli İkinci Dünya Savaşı çalışmalarına yeni bir eklenti oluşturmak, dünyada aynı alandaki sosyal bilimler çalışmalarına katkı sağlamak, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde bulunan arşiv belgelerinin kabaca da olsa bir tasnifini yapmaktır. Bu tasnifin ilerleyen zamanda aynı yoldan geçeceklere bir fayda sağlaması beklenmektedir. Bahsedilen tüm bu hedeflerin, başkent Ankara için de uygulamaya koyulma arzusu, bu çalışmanın ikinci amaç grubunu teşkil etmektedir. Tarih boyunca görülen en yıkıcı çatışma İkinci Dünya Savaşıdır. Bu büyük çatışmaya direk katılmayan Türkiye, yine de savaşın olumsuz etkilerinden kurtulamamıştır. Savaş başladığında henüz 16 senelik bir başkent olan ve gün geçtikçe gelişen Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi olarak önemli roller üstlenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Kataloglarında İkinci Dünya Savaşı döneminde Ankara hakkında bulunan belgeler incelenerek tasnif edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi katalogları, çeşitli alanlardan oluşan 15 fon alanı ve 169 kurumun ortak bilgi havuzu şeklinde büyük hacim ve çeşitliliğe sahip bir saklama alanıdır. Bu sebeple adı geçen kataloglarda yapılan taramalar zengin bir bilgi ağından sonuçlar sunmakta ve gerçekleştirilecek çalışmalara ciddi katkılar sağlamaktadır. Çalışmanın hedefi, Türkiye'de üretilen İkinci Dünya Savaşı merkezli sosyal bilimler çalışmalarına katkıda bulunmak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası veri tabanları için yeni datalar ortaya çıkartmak, arşiv belgelerinin kabaca da olsa bir tasnifini yaparak daha sonra ortaya çıkacak çalışmalara yol açmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda ve başkent Ankara özelinde; Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşındaki rotasının belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışma sonucunda bulunan 1303 adet askerî ve sivil içerikli arşiv belgesi değerlendirilmiş ve 62 ayrı konu başlığında tasnif edilmiştir. Gerçekleştirilen bu tasnifin, ileride ilgili alanda çalışma yapacaklara ve Ankara'nın İkinci Dünya Savaşındaki durumunun daha net anlaşılmasına katkı yapacağı düşünülmektedir

2. Ankara’nın Sosyo-Kültürel Bir Değeri Olarak MKE Ankaragücü: Taraftarların Gözünden Kent ve Kulüp
Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 22
Veri Tabanı: Sosyal

MKE Ankaragücü İstanbul’da kurulmuş ve daha sonra Ankara’ya taşınmış bir futbol kulübüdür. Kulübün İstanbul’dan Ankara’ya taşınması Kurtuluş Savaşı’na dayanır. İmalat-ı Harbiye işçileri, öğrencileri ve ustaları tarafından kurulmuş bir futbol kulübü olarak Ankaragücü, 1920’lerden sonra Ankara’da hem sosyal hem de kültürel anlamda etkili bir temsil oluşturmayı başarmıştır. Ankaragücü kitlesel taraftarlarıyla yıllar boyunca Ankara’daki en fazla ilgi çeken kulüp unvanına sahiptir. Basit biçimde kulübün kısıtlı sportif başarılarıyla açıklanamayacak olan bu büyük destek, Ankaragücü’nün tarihinden, işçi takımı oluşundan ve kentle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Kulüp, kentin farklı bölgelerini de kapsayacak biçimde ‘eski Ankara’ ve ‘yeni öteki Ankara’nın tarihsel ve kitlesel desteğini elde etmeyi başarmıştır. Çalışma, kulübün tarihsel süreçleri ve kentle olan ilişkisinin yanı sıra, taraftarların kent, kulüp ve aidiyetleri üzerine odaklanmaktadır. Derinlemesine görüşmelere ek olarak, Ankara ve kulüp genel temaları etrafında bir odak grup çalışması yürütülmüştür. Kulübün Ankara’da üstlendiği rolü ve temsilini vurgulamanın yanında çalışma aynı zamanda taraftarların gözünden Ankara’yı keşfetmeye dönük bir çabayı da içermektedir.

3. TÜRKİYE’DE SANAT VE SANATÇILARIN TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRİLMESİ: “CUMHURİYET HALK PARTİSİ SANAT MÜKÂFATI” YARIŞMASI
Yıl: 2018 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 213 - 239
Veri Tabanı: Sosyal

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1942 ile 1947 yılları arasında, “CHP Sanat Mükâfatı” adlı bir yarışma düzenlemiştir. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen ve para ödüllü olan bu yarışmaya, dönemin entelektüel kesimi büyük bir ilgi göstermiştir. Yarışma, hem İkinci Dünya Savaşı’nın gerçekleştiği hem de savaş sonrasında Türkiye’de çok partili siyasal yaşama geçildiği bir dönemde yapılmıştır. Bu nedenle de ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda büyük zorlukların yaşandığı yıllara denk gelmiştir. Buna karşın, 1944 yılı hariç yarışma, söz konusu tarihler arasında kesintisiz olarak düzenlenmiştir. CHP, ülkede güzel sanatlar alanındaki ilerlemeye katkıda bulunmak ve halkın sanatın eğitici ve eğlendirici yönlerinden yararlanmasına olanak tanımak amacıyla böyle bir yarışma düzenlemiştir. Öte yandan CHP, inkılâbın ideolojisinin sanat eserleri yoluyla yerleşmesi için, propaganda amaçlı olarak da bu yarışmalardan yararlanmak istemiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.