TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. AZALMIŞ OVER RESERVİ OLAN OLGULARDA LONG GNRH AGONİST, GNRH ANTAGONİST VE MİKRODOZ FLARE-UP AGONİST PROTOKOLLERİNİN IVF SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 140 - 145
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Düşük over rezervi tanısıyla IVF programına alınan hastalarda uygulanan mikro doz flre up , GnRH antagonist ve long GnRH agonist gibi farklı protokollerin IVF başarısındaki etkinliğinin karşılaştıılması. Gereç ve yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Zübeyde Hanım Eğiti ve Araştıma Hastanesi IVF Kliniğine Ocak 2010 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında başvuran ve düşük over reservi tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. 713 kadın kullanılan kontrollü ovarian stiulasyon protokellerine göre 3 gruba ayrıldı: Grup A(n=327) GnRH antagonist protokol, Grup B(n=184), long GnRH agonist protokol ve Grup C (n=202) mikrodoz flre-up protokol olarak belirlendi. Gruplar arasında ovarian stiulasyon karekteristileri ve klinik gebelik sonuçları karşılaştııldı. Bulgular:713 olgu çalışmaya dahil edildi. Long GnRH agonist protokol grubu, Grup A ve Grup C ile karşılaş- tııldığında stiulasyon süresi anlamlı olarak daha uzun ve matur oosit sayısı daha fazla bulundu(p=0.001). Total gonadotropin dozu ve siklus iptal oranları grup C de anlamlı olarak yüksektip=0.001).Gruplar arasında toplanan oosit sayısı açısından anlamlı fark bulunmadı. Klinik gebelik oranları bakımından gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi(p=0.337). Sonuç: Düşük over reservi olan kadınlarda tedavi süresini ve maliyet azaltması nedeniyle , GnRH antagonist protokolü ilk tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.