TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sürütme Şeritlerinde Bitki Besin Elementleri Kaybının Onarılmasında Yonga ile Dal–Yaprak Kullanımı
Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 941 - 952
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada, endüstriyel odun hammaddesinin tarım traktörleriyle sürütme şeritleri üzerinde sürütülerek bölmeden çıkarılması sonucunda toprak üstündeki ölü ve diri örtünün uzaklaşması ile sürütme şeritlerine kesim artıklarının serilmesinin toprağın besin durumuna etkisi araştırılmıştır. Çalışma alanında belirlenen sürütme şeritlerinde toplam 4 adet blok oluşturularak her bir bloğa 3’er adet yüzeysel akış parseli yerleştirilmiştir. Yüzeysel akış parsellerinden bir tanesi kontrol (K) için boş bırakılırken, diğerinde yonga (Y) ve bir diğerinde ise dal-yaprak (DY) gibi kesim artıkları yerleştirilmiştir. Parsellerdeki bitki besin elementleri miktarının belirlenmesi için yağmurla çözülen ve akışa geçen bazı katyonların ve anyonların yüzeysel akış miktarı, arazi ortamında ölçekli silindirler ile ölçülmüş ve analiz için her parselden su örnekleri alınmıştır. Deneme alanlarından kontrol, yonga ve dal-yaprak parsellerinin her birinden 28’er adet olmak üzere toplam 84 adet su örneği alınmıştır. Alınan su örnekleri Düzce Üniversitesi Araştırma Merkezi laboratuvarında iyon kromatografi (IC) cihazı ile bazı bitki besin elementleri miktarına ilişkin analizler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, deneme alanlarındaki parsellerde ortalama yüzeysel akış miktarları birbirlerine yakın değerlerde bulunmuştur. Katyonların ve Anyonların her parsel için ortalama miktarları karşılaştırıldığında sadece Lityum ve Bromür önemsiz miktarda akışa geçtiğinden karşılaştırılmamış, diğer elementler genel olarak kontrol parsellerine göre yonga parsellerinde 1,11-4,5 kat arasında ve dal-yaprak parsellerinde ise 1,08-3,46 kat arasında daha fazla olduğu bulunmuştur. Parseller arasında bazı bitki besin elementleri bakımından fark olup olmadığını bulmak için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre; parsellerdeki yüzeysel akış sularında sadece Magnezyum ve Florür miktarları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p<0.05) belirlenmiş olup diğerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca ibre yapraklı meşcerelere kurulan parsellerdeki bitki besin elementleri miktarları yapraklıya göre daha büyük çıkmıştı

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.