TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Biyolojik ajanların pulmoner komplikasyonları
Yıl: 2019 Cilt: 58 Sayı: Supplement Sayfa Aralığı: 11 - 13
Veri Tabanı: Fen

İnflamatuvar romatolojik hastalıklarda biyolojik ajanların kullanımı ile ilgili veri sayısı artmaktadır. Son zamanlarda, biyolojik ajanlarla ilişkili non-enfeksiyöz komplikasyonlar arasında en sık granülomatöz hastalık ve interstisyel akciğer hastalığı görülmektedir. Ek olarak, bu ilaçlarla ilişkili en ciddi yan etkiler bakteriyel pnömoni gibi solunum sistemi enfeksiyonları, tüberküloz ve Pneumocystis jirovecii pnömonisidir. Özellikle, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α) gibi biyolojik ajanlar ile yapılan tedaviler artmış tüberküloz riski ile ilişkilidir. Bu ilaçları alan hastalarda tüberküloz taraması ve latent tüberküloz tedavisi yapılması bu nedenle endikedir.

2. İnfliksimab tedavisi sonrası polinöropati gelişen tedaviye dirençli bir pyoderma gangrenosum olgusu
Yıl: 2019 Cilt: 53 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 24 - 27
Veri Tabanı: Fen

Tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) inhibitörlerinin birçok romatizmal ve otoimmün hastalığın tedavisinde kullanımları son yıllarda artmıştır. TNF-α inhibitörlerine bağlı nörolojik yan etkiler nadir görülmelerine karşın oldukça ciddi komplikasyonlar oluşturabilirler. TNF-α inhibitörleri hem santral hem de periferik sinir sistemine ilişkin demiyelinizan tablolara yol açabilir. Klinik tablo, biyolojik ajan tedavisinin kesilmesi ile düzelebildiği gibi, bazı olgularda sistemik steroid veya intravenöz immünoglobulin tedavisine gereksinim duyulabilir. Burada, standart tedaviye dirençli piyoderma gangrenosum nedeniyle infliksimab tedavisi başlanmasından sonra motor nöropati gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.