TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İlkokul öğrencilerinin sürekli kaygı, yetkinlik ve üzüntü yönetimine ilişkin araştırma
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 151 - 160
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin sürekli kaygı düzeyleri ile yetkinlik düzeyleri ve üzüntü yönetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla İli Bodrum İlçesindeki bir İlkokul bünyesindeki 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri 105 kız öğrenci ve 106 erkek öğrenci olmak üzere toplam 211 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler için Sürekli Kaygı ölçeği (Öner ve Le Compte, 1985; Spielberger, Gorsuch ve Luschene, 1970) , Çocuklar için Öz-Yeterlik Ölçeği (Muris, 2001; Telef ve Karaca, 2012) ve Üzüntü Yönetimi Ölçeği (Akın ve diğ., 2014; Zeman, Shipman ve Penza-Clyve, 2001) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, t-testi ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üzüntü yönetiminin yetkinliği, yetkinliğin de sürekli kaygıyı anlamlı düzeyde açıkladığı bulunmuştur. Ayrıca üzüntü yönetiminin sürekli kaygıyı anlamlı düzeyde açıklamadığı fakat üzüntü yönetiminin sürekli kaygıyı yetkinlik inancı üzerinden yordadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra araştırmada kullanılan kavramlar cinsiyet değişkeni açısından değerlendirildiğinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır. Gelecek çalışmalar ve alan çalışanları için önerilerde bulunulmuştur

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.