TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. LEXICAL COLLOCATION ERRORS IN LITERARY TRANSLATION
Yıl: 2019 Cilt: 2019 Sayı: 170/1 Sayfa Aralığı: 73 - 88
Veri Tabanı: Sosyal

This study aims to explore lexical collocation errors in Turkish-English translations of literary texts. To identify, describe and explain the errors (Ellis, 1985), a written corpus of Turkish literary texts and their English translation texts (ETT) was compiled from students of the Department of English Translation and Interpretation. Benson et al.’s (1997) classifications for lexical collocations have been used in order to analyse lexical collocation errors for this study. Also, the most common lexical collocation errors (verb+noun) were examined in terms of restriction on collocability and the L1 influence. The amounts of errors per lexical collocation type in the ETT indicate that the most common type is that of verb + noun, followed by adjective + noun. Moreover, in terms of EFL/ESL learners and translator education, this study suggests that more restrictions of collocation cause poorer collocation production, and L1 influence plays an important role in translators’ erroneous collocations. The findings of this study have a number of important implications for future practice of foreign/second language learning and translation education. It’s extremely important for foreign language learners to have English-Turkish and Turkish-English bilingual dictionaries of lexical collocations, as searching for the right collocation they spend a lot of time and energy. Also, authentic materials are essential to introduce collocations.

2. İSTEMSEL EŞDİZİMLİLİK VE KİPLİK İLİŞKİSİ: TAHMİN KİPLİKLERİ ÖRNEĞİ
Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 719 - 733
Veri Tabanı: Sosyal

Bir biçimbirimin diğer biçimbirim ya da biçimbirimlerle sık kullanılması veya sık kullanılma alışkanlığı göstermesi durumuna eşdizimlilik (collocation) denmektedir. Konuşurun bir durum veya olay karşısındaki duygularını, düşüncelerini yansıtan dilsel ögeler olarak tanımlanabilecek olan kiplikler de eşdizimlilik eğilimi göstermesi bakımından diğer türlere göre ayrıcalığa sahiptir. Bu bakımdan kipliklerin konuşurun sözcesinde beklenen anlamı işaretleyebilmesi için birlikte kullanıldıkları diğer birimlere de ihtiyacı olabilmektedir. "Muhakkak o, benden önce gelmiştir." gibi bir cümle kuran konuşur, bahsini ettiği kişi ile ilgili kendinden önce gelmiş olma konusundaki varsayımını muhakkak kelimesi ve -DIr eki olmak üzere iki dilsel unsurla işaretlemektedir

3. Dil Dizgesinde Eşdizimlilik: Öğretim Odaklı Dilbilimsel Betimleme Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 251 - 266
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada eşdizimlilik kavramı yabancı dil ve çeviri öğretimi açısından ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye’de yapılan araştırmalarda eşdizimliliğin biçimsel bir olgu olarak ele alındığına dair bir tespit yapılmıştır. Bazı araştırmalarda eşdizimliliğin metin içindeki kavramlar arasındaki ilişkiler olarak değerlendirildiği belirlenmiştir. Bu yaklaşımlarda konuşmacının zihinsel sözlüğündeki anlamların dil dizgesindeki biçimlere dönüştürülmesi ile ilgili bilgilere yer verilmediği için yaklaşımların yabancı dil ve çeviri öğretimi açısından verimli olmadığı ileri sürülmüştür. Çalışmada Melçuk & Jolkovski (1984) tarafından geliştirilen ve sözcüksel işlev olarak bilinen üstdil kategorileri ile anlamların sözcükselleştirilmesini betimleyen yaklaşımdan yola çıkarak eşdizimliliğe yönelik bir betimleme örneği sunulmuştur. Betimlemede Rusçada “конфликт” (çatışma, anlaşmazlık, kavga vs.) birimi ile sözcükselleştirilen olgu ele alınmıştır. Eşdizimlilere yönelik karşılaştırmalı dilbilimsel betimlemelerin yabancı dil ve çeviri öğretim uygulamalarına dâhil edilmesinin, öğrencinin eşdizimlilere yönelik farkındalığını arttıracağı vurgulanmıştır.

4. Dil Dizgesinde Eşdizimlilik: Öğretim Odaklı Dilbilimsel Betimleme Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 251 - 266
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada eşdizimlilik kavramı yabancı dil ve çeviri öğretimi açısından ele alınmıştır. Çalışmada Türkiye’de yapılan araştırmalarda eşdizimliliğin biçimsel bir olgu olarak ele alındığına dair bir tespit yapılmıştır. Bazı araştırmalarda eşdizimliliğin metin içindeki kavramlar arasındaki ilişkiler olarak değerlendirildiği belirlenmiştir. Bu yaklaşımlarda konuşmacının zihinsel sözlüğündeki anlamların dil dizgesindeki biçimlere dönüştürülmesi ile ilgili bilgilere yer verilmediği için yaklaşımların yabancı dil ve çeviri öğretimi açısından verimli olmadığı ileri sürülmüştür. Çalışmada Melçuk & Jolkovski (1984) tarafından geliştirilen ve sözcüksel işlev olarak bilinen üstdil kategorileri ile anlamların sözcükselleştirilmesini betimleyen yaklaşımdan yola çıkarak eşdizimliliğe yönelik bir betimleme örneği sunulmuştur. Betimlemede Rusçada “конфликт” (çatışma, anlaşmazlık, kavga vs.) birimi ile sözcükselleştirilen olgu ele alınmıştır. Eşdizimlilere yönelik karşılaştırmalı dilbilimsel betimlemelerin yabancı dil ve çeviri öğretim uygulamalarına dâhil edilmesinin, öğrencinin eşdizimlilere yönelik farkındalığını arttıracağı vurgulanmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.