TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 31 - 37
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Çalışmanın amacı yaşlı bireylerde fiziksel sağlık ve işlev ile uyku durumunun incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Şubat-Mayıs 2016 tarihleri arasında Yalova İli Çınarcık İlçesi’nde yaşayan 89 yaşlı birey katıldı. Çalış- mada, bireylerin fiziksel sağlık ve işlevini değerlendirmede günlük yaşam aktivitelerini ve mobiliteyi içeren Barthel İndeksi (Bİ), uyku kalitesini değerlendirmede ise Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanıldı. Sonuç: Çalışma kapsamına alınan yaşlı bireylerin yaş ortalaması 74,84±8,28 bulunurken, bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) orta- laması 28,84±6,76 bulundu. Bİ ile PUKİ alt parametrelerinden ilaç kullanımı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulundu (r= -0,256, p=0,016). Bİ, BKİ ve PUKİ toplam ve diğer PUKİ alt parametreleri (subjektif uyku, uyku latensi, uyku süresi, uyku etkinliği, uyku bozuk- luğu, ilaç kullanımı, gündüz fonksiyonları) arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Sonuç ve öneriler: Yaşlı bireylerde klinik araştırma ve rehabilitas- yon uygulamalarında uyku ilacının kullanımı ile fiziksel işlev duru- muna verilen önem artırrılmalıdır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.