TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 63
Veri Tabanı: Sosyal

Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında, firmaların varlığını sürdürebilmesi için kendilerini sürekli geliştirmesi ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmesi zorunludur. Ürün kalitesinin iyileştirilmesi, uluslararası standartlara uygunluğu, üretilen ürünlerin kalite düzeylerinin araştırılması istatistiksel kalite kontrol teknikleri yardımıyla yapılır. Bir sürecin kontrol altında olup olmadığı kontrol grafikleri yardımıyla belirlenir. Süreç yeterliliğinin ölçülmesinde de, Cp ve Cpk süreç indeksleri hesaplanılarak sürecin yeterliliği belirlenir. Çalışmamız Bursa ilinde otomotiv sektöründe yer alan bir fabrikada üretilen otomobillerin ön kapı dinamik kapanma hız ölçümlerinin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığı X ortalama ve S kontrol grafikleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2017 yılı ocak ayına ait ön kapı kapanma hız ölçümlerine ilişkin veriler, SPSS 17 paket programı yardımıyla sürecin kontrol altında olup olmadığı incelenerek, süreç ve makine yeterlilik indeksleri hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, sürecin kontrol altında ve yeterli olduğu görülmüştür. Sürecin makine yeterlilik indeksi hesaplandığında, sol ön kapanma hızı yeterli iken, sağ ön kapanma hızlarına ilişkin değerlerin yetersiz olduğu görülmüştür.

2. DOĞAL TAŞ PARLATMA SÜRECİNDE KALINLIK VE PARLAKLIK DEĞİŞİMİNİN SHEWHART KONTROL GRAFİKLERİ İLE İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 57 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 177 - 187
Veri Tabanı: Fen

Son yıllarda gelişen teknoloji ve rekabet koşullarında, piyasaya sunulan ürünlerin istenilen kalite şartlarına uygunluğunu sağlamak için üretim aşamasında oluşabilecek hataları azaltmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Üretim aşamasının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolünün sağlanması sürecinde istatistiksel kalite kontrol büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Afyonkarahisar/ Türkiye doğal taş fabrikasında üretimi yapılan iki farklı doğal taş örneklerinin süreç içerisinde hedeflenen kalınlık ve parlaklık değerlerinde meydana gelebilecek değişimlerin tespiti amacıyla Shewhart (Değişken nicelikler için kontrol grafikleri) kontrol grafikleri elde edilmiştir. İstatistiksel proses kontrol teknikleri, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kontrolünü sağlama konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır. İstatistiksel proses kontrol teknikleri sayesinde üretim süreçlerinde yaşanan sorunlar tespit edilebilmekte ve nedenleri araştırılarak aynı olumsuzlukların yaşanmaması için önlemler alınabilmektedir

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.