TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini Tanıma Düzeyleri
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 190 - 206
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 28 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin %50’sinden fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 17, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 18’dir. Öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 17’i öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 25’i ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin işlevini bilme ile ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur.

2. FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDA KULLANILAN FİZİK DİLİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ
Yıl: 2015 Cilt: 44 Sayı: 207 Sayfa Aralığı: 145 - 168
Veri Tabanı: Sosyal

Ortaokul Fen Bilimleri ders kitaplarında yer alan fizik terimlerinin ve açıklayıcı kelimelerin öğrenciler tarafından nasıl algılandığını araştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Doküman analizi ve seçilen konunun ayrıntılı şekilde araştırılmasına imkan veren örnek olay yöntemlerinin kullanıl- dığı çalışma Bursa ili Yenişehir ilçe merkezindeki bir ortaokulda eğitim öğreti- me devam eden 26 yedinci sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, 6. sınıf Fen Bilimleri dersi “Elektriğin İletimi” ünitesinde geçen ve öğren- cilerin anlamakta zorlandıkları fizik terimleri ve açıklayıcı kelimeler belirlene- rek bu kelimelerle ilgili 10 tane iki aşamalı soru geliştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin ders kitaplarında yer alan fizik terimlerini ve açık- layıcı kelimeleri tanımlamada, ayırt etmede ve yorumlamada zorlandıklarını göstermiştir. Çalışmada, öğrencilerin fizik dilini bir düşünme ve konuşma aracı olarak kullanmada eksikliklerinin olduğu ve öğrencilerin fizik terimlerini açı- klamada günlük dili bilimsel dile göre daha fazla tercih ettikleri sonuçlarına ula- şılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.