TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Düşme Öyküsü Olan Yaşlıların Ev Ortamlarının ve Düşme Risklerinin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 15
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Amaç: En az bir düşme öyküsü olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerde meydana gelen düşmelerde sosyodemografik özelliklerin ve ev ortamı özelliklerinin düşme riskine etkisini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada en az bir düşme öyküsü olan, 65 yaş ve üzerinde 561 yaşlı birey kendi ev ortamında değerlendirmeye alındı. Veriler sosyodemografik veri formu ve İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılarak toplandı. İtaki Düşme Ölçeği; düşmelere neden olabilecek 11 minör, 8 majör olmak üzere toplam 19 risk faktörünü değerlendirmektedir. Verilerin analizi “SPSS 22,0 for Windows” programı aracılığı ile yapıldı. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri ve ev ortamı özelliklerine göre düşme riski Independent-Samples t testi ve One Way Anova ile analiz edildi. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 74,9 yıl olup, %54 (65-74 yaş)’ü genç yaşlı, %32,1 (75-84 yaş)’i orta yaşlı, %13,9 (85 yaş ve üzeri)’u ileri yaşlı idi. Yaşlı bireylerin %70,1’i kadın, %29,9’u erkek idi. Çalışmaya katılan yaşlıların %28,2’si son 1 ay içerisinde düşme öyküsü bildirdi. Yaşlıların %64,0’ı evde, %31,2’si sokakta düştüğünü ifade etti. Bu yaşlıların %57,6’sı düşme sonrasında yaralanmaya maruz kaldığını bildirdi. Yaşlıların sosyodemografik özelliklerine göre kadın olma, ileri yaşlı olma, eğitim düzeyinin düşük olması, en az bir kronik hastalığa sahip olma ve dörtten fazla ilaç kullanımı düşme riskini arttırmakta idi. Yaşlıların ev ortamı özelliklerine göre zeminlerin kaygan olması, ev ve oda ışıklandırmanın yeterli olmaması, yürüme alanında fiziksel engeller bulunması, yatağında düşmeyi önleyici korkuluklar bulunmaması düşme riskini artırmakta idi. Sonuç: Yaşlı bireylerin yaşam alanları düşme riski oluşturabilecek faktörler açısından değerlendirilmeli ve yaşam ortamlarında gerekli çevresel düzenlemeler yapılarak yaşlılar için güvenli yaşam ortamları oluşturulmalıdır.

2. Prevalence of frailty syndrome and related factors in older adults living in a nursing home
Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 26
Veri Tabanı: Fen

In this study, it was aimed to determine prevalence of frailty syndrome in older adults living in a nursing home in Kayseri and to assess relationship of frailty with sociodemographic characteristics and health-related conditions. This cross-sectional study was conducted on older adults living in a nursing home in Kayseri in 2016. Data were collected by using a sociodemographic questionnaire, Katz Index of Independence of Daily Living Activities, Instrumental Activities of Daily Living Scale, Geriatric Depression Scale and Study of Osteoporotic Fracture Index. It was aimed to include 128 older adults living in the nursing home. A total of 105 people were included. Chi-square test was used for statistical analysis. Of subjects, 56.2% were men; 5.7% were married and 45.7% were literate, 92.4% had health insurance, and 70.5% had regular income. Mean age was 77.5±8.7 years. Prevalence rate of frailty syndrome was 31.4%. Prevalence rate was found to be higher in women and in those aged ≥85 years. It was found that walking difficulty and walking stick use were more prevalent, while general health perception and sleep quality were poorer in older adults with frailty syndrome. Frailty syndrome was detected in approximately one-third of the study group. Prevalence rate of frailty syndrome was found to be higher among women and it was found to be increased by advancing age. The frailty has negative influence on health perception, sleep quality and walking difficulty. It is important to assess older adults for frailty and risk factors and to raise awareness the caregivers on frailty syndrome..

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.