TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sınıf Öğretmei Yetiştirme Programı İçin İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli
Proje Yürütücüsü: Nermin BULUNUZ
Araştırmacı: John KESNER , Esim GÜRSOY , Şehnaz GÖKTALAY BALTACI , Mızrap BULUNUZ
Proje Bitiş Tarihi: 09.2014
Veri Tabanı: Proje
2. The Effect of Clinical Practice on Teacher Candidates' Self-Efficacy Perceptions
Yıl: 2016 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 265 - 286
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, öğretmen eğitimi sürecinde beceri eğitiminde kullanılan klinik uygulamaların öğretmen adaylarının özyeterlik algılarına etkisini incelemektir. Solomon Dört Gruplu deneysel model ile gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde okul öncesi eğitimi ana bilim dalı 4. sınıfta öğrenim gören 64 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak TschannenMoran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen "Öğretmen Özyeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız gruplar t-testi ve tek faktörlü kovaryans analizi kullanılmıştır. Deneysel işlemin 14 hafta sürdüğü araştırma sonucunda klinik uygulamaların öğretmen adaylarının özyeterlik algılarına olumlu yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlar, öğretmen adaylarına öğretim stratejilerinin seçiminde, öğrenci katılımını sağlamada ve sınıf yönetiminde katkılar sağladığına yönelik de ipuçları vermektedir

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.