TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Düzey 1 Bölgelerinin İşsizliği Azaltmada Rekabet Gücüne Göre Sıralanması
Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 811 - 823
Veri Tabanı: Sosyal

İşsizliğin küresel ekonominin kronik bir meselesi olarak tanımlanması, ülkeleri işsizliği azaltmaya yönelik politikalara daha çok odaklanmalarına neden olmuştur. Türkiye’nin son dönemde ekonomik performansı arttırmış olmasına rağmen, işsizliği düşürmede yeterli düzeyde istihdam yaratamadığı görülmektedir. Bu sonuç ve yüksek işsizlik oranları bu alanda geliştirilen ve uygulanan politikaların istenilen başarıya ulaşamadığını gösterirken farklı bir bakış açısı ile yeniden ele alınması gerekliliğini de gündeme getirmektedir. Güçlü ekonomi yaratılabilmenin temel koşulu rekabet gücünü arttırmaktan geçer. Bölgesel rekabet gücü ise sürdürülebilir ve bölgenin göreli olarak yüksek faktör geliri ve faktör istihdamı yaratabilme yeteneği ile ilişkilidir. Bu bağlamda bölgenin sahip olduğu üretim faktörleri bölgenin rekabet gücünü belirlemede önemli role sahiptir. İşsizlik ise bölgelerin rekabet gücünü arttırma çabalarının önündeki engellerden biri olarak belirtilmektedir. Çalışmada Türkiye’nin İBBS Düzey 1’e göre sınıflandırılmış bölgelerin, rekabet gücünü belirleyen faktörleri dikkate alarak “çok ölçütlü karar verme” tekniğiyle sıralanması amaçlanmıştır. Rekabet gücünü belirleyen faktörler; imalat sanayisinde işgücü verimliliği, AR-GE insan gücü sayısı, sanayideki ihracat oranı ve girişimci sayıları işsizliği azaltan ölçütler olarak alınmıştır. AR-GE insan gücü sayısı ve girişimci sayısı ölçütlerinin bölgelerin sıralamasını etkilediği sonucuna varılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.