TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sınıf Öğretmei Yetiştirme Programı İçin İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli
Proje Yürütücüsü: Nermin BULUNUZ
Araştırmacı: John KESNER , Esim GÜRSOY , Şehnaz GÖKTALAY BALTACI , Mızrap BULUNUZ
Proje Bitiş Tarihi: 09.2014
Veri Tabanı: Proje
2. Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine ve Uygulama Okullarına İlişkin Beklentilerinin Belirlenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 808 - 836
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersine ve dersinyürütüldüğü uygulama okullarına ilişkin beklentilerinin belirlenmesidir. Çalışmada durum çalışmasıdeseni kullanılmıştır. Çalışmaya, zihin engeliler öğretmenliği programına devam eden ve ÖğretmenlikUygulaması I dersini alan 75 özel eğitim öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, açık-uçlu sorulardan oluşmuş,yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizkullanılmıştır. Değerlendiriciler arası güvenirlik ortalama %97 bulunmuştur. Bulgular, öğretmenadaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersiyle ilgili beklentilerinin, dersin amacı, içeriği, işlenişi vedeğerlendirmesiyle tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının dersin öğretimelemanından hem mesleki hem de kişisel beklentileri olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları ayrıca,dersin yürütüldüğü uygulama okullarına ilişkin hem fiziksel hem de sosyal beklentilere; uygulamaokulundaki personele ilişkin ise hem mesleki hem de kişisel beklentilere sahiptir. Çalışmanın bulguları,uygulamalara ve ileriki araştırmalara ilişkin öneriler açısından tartışılmıştır.

3. Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimi İçin İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli1
Yıl: 2016 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 401 - 429
Veri Tabanı: Sosyal

"Ben öğretmenliği, öğretmenliğe başladıktan sonra öğrendim" sözünü hemen herkes çevresindeki bir öğretmenden duymuştur. Bu sözler eğitim fakültesinde öğretilen teorik bilgiler ile uygulama arasında büyük bir boşluk olduğunun en çarpıcı ifadesidir. Bu boşluğu doldurmanın yolu, öğretilen teorik bilgilerin okullarda yapılan uygulama dersleri arasına köprüler kurmaktan geçmektedir. Bu çalışmada Fakülte-Okul İşbirliği kılavuz kitabı kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması kritik bir bakış açısıyla ele alınıp, eğitim fakültelerimizdeki öğretmenlik uygulamasını her yönden geliştirmek amacıyla Georgia State ve Uludağ Üniversiteleri İlköğretim Bölümleri işbirliği ve TÜBİTAK'ın desteği ile yürütülmüş olan "İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli" adlı öğretmenlik uygulaması modelinin kuramsal temeli ve uygulama aşamaları tanıtılmaya çalışılmıştır. Alan bilgisi, öğretmen adayının yeteneği gibi unsurlar ile karşılaştırıldığında bu model, adayın teorik bilgileri okulda uygulamaya koyarken aldığı rehberlik hizmetinin kalitesini arttırdığı için etkili öğretmen yetiştirmede potansiyeli en yüksek bileşen olarak kabul edilmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.