TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm
Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 2018 Sayfa Aralığı: 1 - 22
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, neoliberalizmde ekonomik eşitsizlik sorununu Thomas Piketty’nin tespitlerinden hareketle ele almayı; Piketty’nin hem eşitsizlikte gördüğü sorunda, hem de eşitsizliğe karşı kamu maliyesi aracılığıyla formüle ettiği önerilerde Rousseau’nun etkisine işaret etmeyi denemektedir. Diğer bir ifadeyle çalışma, eşitlik ile vergi olgusunun ve modern siyasetin temelindeki yurttaşlık, halk egemenliği gibi nosyonlar ile kamu maliyesinin ilişkisine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın savı, neoliberal dönüşümün eşitsizlik probleminin yanı sıra, modern siyasetin temel kavramlarını yeniden düşünme gereğini doğurduğu yönündedir. Çalışma, bu gereğe dikkat çekmekte ve neoliberalizmin kamusallık aleyhinde işleyişinin, eşitlik lehine demokratik müdahalelerde bulunacak siyasal özne sorununu yarattığını, fakat bu problemin neoliberalizm içinde çözülemeyeceğini vurgulamaya çalışmaktadır.

2. ADAM SMITH’TEN NEOLİBERALİZME VERGİ ADALETİ: ÖDEME GÜCÜ VE FAYDA YAKLAŞIMLARININ KAVRAMSAL, KURAMSAL VE ÜLKE UYGULAMALARI BAĞLAMINDA BİR İNCELEMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 74 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 465 - 510
Veri Tabanı: Sosyal

Adam Smith vergide eşitlik teorisinde ödeme gücü ve fayda yaklaşımlarını yan yana getirmiştir. Smith’in mali düşüncesinde bakış açısı olarak farklı bu iki adalet ilkesinin neden yan yana geldiği ve aslında düşünürün neyi amaçladığı geniş bir literatür incelemesi içinde ele alınmaktadır. Smith’in genel adalet teorisi bağlamında bu iki ilkenin anlamlı bir sentezine doğru adım attığı görülmüştür. Ancak, Smith hem bu iki ilkenin ayrı ayrı kendi yapısında hem de ikisinin sentezinde bir kuramsallaştırma denememiştir. Neoklasik ve neoliberal maliye teorisi bu sentezi faydacılığı radikalleştirerek gerçekleştirmiştir. Smith’in vergi adaleti klasik liberalizmin bütünü içinde anlaşıldığında neoliberalizmin vergi adaletinde yarattığı dönüşüm de daha açık bir şekilde çalışmada serimlenebilmiştir. Çalışmamız kavramsal ve kuramsal incelememizde ulaştığımız sonuçları farklı ülkeler bağlamında görünür kılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.