TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Orman ürünlerinin nakliyatının planlanmasında ağ (Network) modeli yaklaşımı
Yıl: 2007 Cilt: 57 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 20
Veri Tabanı: Fen

Çok sayıda alternatif güzergahın değerlendirilmesini ve maliyeti en aza indiren alternatifin belirlenmesini gerektiren nakliyat problemleri oldukça karmaşıktır. Orman ürünlerinin nakliyatının planlanmasında ve en uygun güzergahın sistematik olarak araştırılmasında bilgisayar destekli modeller kullanılabilir. Bu çalışmada, orman ürünlerinin nakliyatının planlamasında yaygın olarak kullanılan ağ modeli yaklaşımı tanıtılmış ve ağ modeli tabanlı Network 2001 yazılımının kullanıldığı basit bir uygulama ile bu modelin çözüm kapasitesi sunulmuştur. Bu uygulamada, çok sayıda orman ürünü, rampalar ve depolar dikkate alınarak nakliyat maliyetini en aza indiren güzergah araştırılmıştır. Ayrıca, kamyonla nakliyat giderleri ve orman ürünlerinin tahmini depo satış fiyatları dikkate alınarak net karı en yüksek olan güzergah bulunmuştur.

2. Odun hammeddesi üretiminde operasyonel planlama yöntemi
Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 128 - 140
Veri Tabanı: Fen

Operasyonel planlama; belirli bir alandaki ormancılık operasyonlarını sürdürmek için işgücü, para ve zaman girdilerini kullanarak gerekli olan orman kaynaklarına erişimi, kullanılmasını, yenilenmesini ve korunmasını olanaklı kılan metotlar, programlar ve sorumluluklar bütününü kapsayan bir üretim planlaması yaklaşımı olup hiyerarşik planlama yönteminin, son aşamasıdır. Odun hammaddesi üretimine ilişkin kısa vadeli, detay uygulama planını ortaya koyabilen, ortalama üretim maliyetlerini ve meşcere zararlarını azaltabilen, orta ve uzun vadedeki amaçlara uygun, zaman ve konumsal duyarlılığı olan planlara ve bu nedenle de operasyonel planlamaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmada; operasyonel planlamanın yöntembilimi tanıtılmış, planlamanın temel adımları sıralanmış, benzer bir planlama yönteminin Türkiye ormancılığında uygulanabilmesi için yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcılara yol gösterilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.