TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Çocuklarda Korozif Madde İçimi: Güncel Bir Değerlendirme ve Tedavi Yaklaşımı
Yıl: 2018 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 136 - 152
Veri Tabanı: Fen

Korozif (kostik) madde içimi kazaları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlıksorunudur. Kabul edilemez sayıdaki bu kazalar, korozif maddelerin sadece çocuk korumalı orijinalkaplarda satışının sağlanması ve erişkinlerin eğitilmesi ile azaltılabilmektedir. Korozif madde içimisonrası tedavi yaklaşımı hastaların belirti ve bulgularına göre planlanmalıdır. İstemli veya fazlamiktarda korozif içmiş hastalarda daha dinamik bir yaklaşım sergilenmelidir. Endoskopik derecelendirme, hastanın aç bırakılması ve baryum grafisine dayanan alışılagelmiş yaklaşım artık tartışılmaktadır. Özofagus darlığı, korozif madde içimi sonucu gelişen majör bir komplikasyon olup, 10-14.günler arasında erkenden tanınmalı ve hemen dilate edilerek tedavi süreci başlatılmalıdır. Floroskopi eşliğinde yapılan özofagus balon dilatasyonu; komplikasyon riski düşük, tedavi başarısı yüksek, güvenli bir yöntem olarak görünmektedir. İlerleyen aylarda dilatasyondan fayda görülmez iseözofajektomi ve mide çekilmesi ile özofagus replasmanı düşünülmelidir. Korozif madde içimi sonrası artmış özofagus karsinomu gelişme riski akıldan çıkarılmamalıdır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.