TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 137
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören lojistik hizmet sağlayıcı işletmelerin finansal performanslarının çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesi amacıyla işletmelerin finansal oranlarından faydalanılmıştır. Bu kapsamda, altı adet lojistik sektörü işletmesinin 2014-2018 yılları arası finansal tablo verileri kullanılmıştır. İşletmelerin finansal performansları TOPSIS ve VIKOR yöntemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiş olup bulgular yöntemler açısından kıyaslanarak yorumlanmıştır. Finansal performansı yüksek olan işletmeler analiz yöntemine göre farklılık gösterirken her iki yönteme göre de finansal performansı düşük olan işletmelerde benzerlik söz konusu olmuştur. Finansal oranlar incelendiğinde, finansal performansı yüksek olan işletmelerin genel olarak aktif kârlılık oranı, özkaynak kârlılık oranı ve aktif devir hızının diğer işletmelere kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Finansal performansı düşük olan işletmelerde ise bu oranların diğer işletmelere kıyasla daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

2. OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 301 - 325
Veri Tabanı: Sosyal

Son yıllarda, hem ülkelerin ulusal ekonomilerinde oluşturduğu etki hem de rekabet gücüne katkısı sebebiyle lojistik sektörüne verilen önem artmıştır. Lojistik performansı yüksek olan ülkelerin ticari faaliyetlerinin de gelişmiş olduğu görülmektedir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri bütünleşik olarak kullanılarak, OECD ülkelerinin lojistik performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ülkelere ilişkin veriler Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporlarda yer alan lojistik performans göstergelerinden elde edilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan lojistik performans kriterlerinin önem ağırlıkları SWARA yöntemi ile hesaplanmış, ülkelerin lojistik performansları ise EDAS yöntemiyle analiz edilmiştir. Uygulama sonuçlarına göre, en önemli kriterler lojistik hizmet kalitesi, altyapı ve uluslararası sevkiyat olarak belirlenmiştir. Lojistik performansı en yüksek olan ülkelerin ise sırasıyla Almanya, Hollanda ve İsveç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 17. UİK Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 201 - 214
Veri Tabanı: Sosyal

Ülkemizde bankaların yoğun rekabet içinde olmaları sebebi ile finansal performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bankaların performansları çeşitli yöntemler ile ölçülebilir. Çoklu karar verme yöntemleri son zamanlarda sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2010-2017 yıllarına ait finansal performanslarını gri ilişki analizine göre ölçmektir. Türkiye’de 2017 yılı itibari ile katılım bankası sayısı beştir. Çalışmaya kapatılan Bank Asya dahil edilmemiştir. Analizde beş katılım bankası, on beş finansal oran ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 2017 yılında finansal performans sıralamasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ilk sırada, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın ise son sırada yer aldığı görülmektedir. Analize göre katılım bankalarının finansal performanslarının sırası genelde istikrarsızdır. Katılım bankacılığı sistemine giren Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankalarının özellikle Albaraka Türk Katılım Bankası için dengeleri değiştirdiği görülmektedir.

4. WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL
Yıl: 2019 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 86 - 99
Veri Tabanı: Sosyal

In this research, we aim to examine the influence of working capital management on performance and market value of companies in logistics industry. We use a panel data analysis methodology with a data set covering eight logistics companies listed on Borsa Istanbul in the period 2009 to 2018. In order to estimate the relationship between working capital management and performance of companies we use return on assets (ROA) and market to book value (MB) as dependent variables in the research models. The main results indicate that net working capital (NWC) is not related to current year’s profitability, but with a time lag, it is positively related to next year’s profitability. Contrarily, NWC is negatively associated with MB of logistics companies. Financial leverage, which is one the control variables, is found statistically significant, and the relationship between leverage and profitability is negative. Leverage is positively associated with MB. The results suggest that leveraged companies are more likely to obtain less return or to suffer from losses; however, leverage enhances firms’ market value. Considering the limitations related to the research period and the number of logistics firms listed on Borsa Istanbul, the results should be interpreted with some caution.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.