TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Tokat Kenti -Yeşilırmak Yakın Çevresinde Bulunan Rekreasyonel Alanlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 766 - 776
Veri Tabanı: Fen

Bu araştırmada Tokat kent merkezinde kent halkının en sık kullandığı Yeşilırmak yakın çevresinde bulunan rekreasyonel alanlarının peyzaj öğeleriyle kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 10 Ocak- 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmada; basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre örnekleme hacmi %5 hata payı ve %95 güvenilirlikte 384 rekreasyonel alan kullanıcısı memnuniyeti belirlenmiştir. Kullanıcıların demografik yapısı dışında konum, ulaşılabilirlik, manzara, donatı elemanları, plastik objeler, arazi plastiği, tasarımı, bitki ve yabanı hayatı, etkinlik alanları, sınır öğesi, klimatik faktörler, su öğesi güvenlik gibi parametreler gruplara ayrılarak 62 adet rekreasyonel alanını doğru yansıtacak peyzaj öğeleri ile ilgili soru yöneltilmiştir. Likert ölçeğine göre puanlanan soruların ortalaması alınarak kullanıcıların rekreasyonel alanda memnuniyeti belirlenmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde IBM SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Sonuç olarak kullanıcıların en fazla memnun oldukları peyzaj özelliği grubunun konum, ulaşılabilirlik ve manzaradır. Rekreasyonel alanlarını kullanan 384 kullanıcının % 21,6 ‘sı hafta içi %72,7hafta sonu ve %5,7’si ise hem hafta içi hem hafta sonu kullandığı görülmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.