TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sosyal Medyada Roman Etnisitesinin Öz-Temsili ve Ötekiliğin Sosyo-Dijital Telafisi
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 57 Sayfa Aralığı: 51 - 84
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, Türkiye’de azınlık oluşları nedeniyle temsil ve tanınma sorununa maruzkalan Romanların sosyal medyayı öz-temsil ve sosyo-dijital telafi platformu olarakkullanışlarının kültürel analitiğini içermektedir. Roman Araştırma Merkezi adıylaFacebook’ta örgütlenen bir grup Roman kullanıcının kimlik inşasını inceleyençalışmanın amacı, Roman etnik kimliğinin öz-temsil pratiğinin sosyo-dijital koşullariçerisindeki işleyişini, manevralarını ve kültürel görünümlerini saptamak ve dijitalinşa eylemlerinin kimlik ve ötekilik arasındaki ilişkiyi dönüştürme biçimleriniRomanlar özelinde anlamaktır. Etnisite ve kültürel kimlik temsiline odaklanançalışmada, sayfadaki kültürel arayüzleri ve paylaşımları analiz etmek için sosyalağ etnografisi olarak tanımlanan netnografi yöntemi kullanılmıştır. Yöntemçerçevesinde topluluk sayfasındaki paylaşımlar birer kültürel katman ve kimliküreteci olarak kodlanmış, geniş çaplı bir gözlem ve doküman incelemesi süreciyönetilmiştir. Betimsel perspektiften yorumlanan kültürel kodlar, Roman kimliğinipaylaşan üyelerin ‘Biz’ olma algısını Türk ulus kimliği ile birlikte düşündüğünü ve‘Gaco’ (Roman Olmayanlar) olarak adlandırdığı bir ötekinin varlığını inşa ettiğinigöstermektedir. Çalışma bulguları, Roman etnik kimliğinin sosyo-dijital inşasürecinde özerk ve pozitif kurgular yerine bir savunu, aklanma ve suçsuzluğuispat etme kurgusunun/kompozisyonunun baskın olduğuna işaret etmektedir.Topluluk üyeleri medyanın görmezden geldiği olumsal kimliklerini göstererek,bir anlamda farkındalık/tanınma boşluğunu kapatmaya çabalamakta ve kendisorunlarının jeneriğini yaratmayı sürdürmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.