TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. The Relationship of Economic Growth with Employment, Unemployment and Youth Unemployment in the Balkan Countries: An Empirical Analysis
Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 385 - 398
Veri Tabanı: Sosyal

High unemployment and deterioration of employment conditions are considered as the main problems of labour markets in the world economy. The issue of youth unemployment, which has been frequently discussed recently, is also a central labour market problem. Today, many developed and developing countries are experiencing these problems. The situation in the Balkan countries is not different. International economic reports show that many of Balkan youths face unemployment problem and this results in young people migrating from their countries. In this context, the aim of the study is to research the relationship of economic growth with employment, unemployment and youth unemployment by considering the seven Balkan countries (Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Romania, Serbia, and Slovenia). In the study, 1996-2017 period data was used and the bootstrap panel Granger causality test proposed by Kónya (2006) has been chosen as the econometric method. The findings of the analysis indicate that the economic growth is related with employment, unemployment and youth unemployment in the mentioned Balkan countries.

2. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİYLE TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN TESPİTİ
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı Sayfa Aralığı: 167 - 180
Veri Tabanı: Sosyal

İşsizlik, Türkiye’de ekonomi gündeminde sürekli tartışılan önemli bir sorun olarak görülmektedir. Son dönemde yeniden çift haneli rakamlara ulaşan işsizliğin yapısı üzerine bir merak söz konusudur. Bu çalışmada, Türkiye’de işsizliğin histeri etkisiyle mi yoksa doğal oran hipotezi ile mi açıklanabilir olduğu araştırılmıştır. 1982-2017 döneminde ele alınan seri için geleneksel doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Ayrıca serinin doğrusal olmama ihtimali göz önünde bulundurularak, doğrusal olmayan birim kök testlerine de yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, geleneksel birim kök testlerinden ADF, PP ve KPSS testleri ile ZA ve Lee-Strazicich (2003) yapısal kırılmalı birim kök testleri durağanlığın varlığını ortaya koymuştur. Yani adı geçen testlere göre, Türkiye’de işsizlik için doğal oran hipotezi geçerlidir. Doğrusal olmayan birim kök testlerinden biri olan Kapetanios vd. (2003) testi ise işsizlikte histeri etkisinin olduğunu göstermiştir.

3. TÜRK CUMHURİYETLERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 623 - 637
Veri Tabanı: Sosyal

Ekonomide yaşanan iç veya dış şoklar sebebiyle işsizlik oranlarında yaşanan artışların şokların etkisi geçtikten sonra tekrar eski seviyelerine düşmemesi durumuna işsizlik histerisi denilmektedir. Dünya genelinde 1973 yılında yaşanan petrol krizinden sonra işsizlik oranlarının azaltılması temel makroekonomik poltikaların hedefleri arasına girmiştir. Petrol krizi sonrasında işsizlik alanında yapılan çalışmalar artmıştır. 1986 yılında O. Blanchard ve L. Summers tarafından yapılan çalışmada ise işsizlik histerisi kavramı ilk defa kullanılmış ve literatüre kazandırılmıştır. İşsizlik histerisinin varlığı, ulusal veya uluslararası işsizlikle mücadele amaçlı yürütülecek istihdam politikalarının etkinliği açısından önem taşımaktadır. İşsizlik histerisinin mevcut olduğu ülkelerde istihdam politikalarının etkinliği düşük seviyede kalmaktadır. Ancak işsizlik histerisinin mevcut olmadığı ekonomilerde ise, işsizlik makroekonomik istikrarsızlık sebepleri arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla ulusal istihdam politikaları belirlenmeden önce, işgücü piyasasında işsizlik histerisinin geçerlilik durumunun tespit edilmesi, politikaların belirlenmesinde ve başarısında yüksek öneme sahiptir. Bu çalışma da Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Türkiye ülkelerinde istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak adına söz konusu ülkelerin ekonomilerinde işsizlik histerisinin geçerli olma durumunu araştırmaktadır. 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Türkiye’nin 1991-2016 yılları arası işsizlik histerisinin geçerliliği Levin Lin Chu, Fisher tipi Augmented Diceky Fuller ve Fisher tipi Phillip Perron panel birim kök testleri ile araştırılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre söz konusu dönemde Türk Cumhuriyetlerinde işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğuna yönelik sonuçlar bulunmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.