TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Adana ve Mersin’de Bulunan Etlik Piliç Kümeslerinde Oluşan Gübrenin Biyogaz ve Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 34 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 9 - 22
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmanın amacı, Adana ve Mersin’de bulunan etlik piliç (broiler) işletmelerinde oluşan gübrelerin biyogaz enerji potansiyelini belirlemek ve konuya ilişkin yerel ölçekte sürdürülebilir çözümler oluşturmaktır. Çalışmada ayrıca ilçeler bazında biyogaz enerji değerlerinin yersel değişim haritalarının oluşturulması ve bölgede aile tipi biyogaz tesisinin kurulmasının elektrik üretimine katkısı da irdelenmiştir. Çalışmada, Mersin ilinin etlik piliç gübresinden yıllık üretilebilecek biyogaz metan potansiyeli 70.679.580,90 m 3 , ısı enerji miktarı 25.911,13 GJ ve elektrik enerji miktarı 2.879,01 MW he olarak hesaplanmıştır. Bu değerler Adana İli’nde ise sırası ile 32.080.138,64 m 3 , 11.760,58 GJ ve 1.306,73 MW he olarak tespit edilmiştir. İlçeler bazında etlik piliç gübresinden yıllık elektrik enerjisi üretimi; Mersin İli için en yüksek değer Tarsus İlçesi’nde (2.093,29 MW he ) belirlenmiştir. Bunu sırası ile Akdeniz (284,74 MW he ) ve Çamlıyayla (151,83 MW he ) izlemiştir. Adana’da ise, en yüksek değer Ceyhan (327,84 MW he ) ilçesinde belirlenmiştir. Bunu sırası ile Yüreğir (280,21MW he ), Seyhan (273,06 MW he ), Sarıçam (132,99 MW he ) ve Karaisalı (128,87 MW he ) izlemiştir. Çalışma sonucunda, söz konusu bu ilçelerde biyogaz tesislerinin kurulması için uygun potansiyelin olduğu tespit edilmiştir. Kurulacak biyogaz tesislerinin kümeslerde aydınlatma, ısıtma, su ve yem dağıtımında kullanılan elektrik motorlarının ve işletmedeki ailelerin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, kurulacak biyogaz tesislerinin bölgede metan gazının çevreye verdiği zararları önleyebilecek fermente edilmiş ve gazı alınmış hayvansal gübrelerin organik gübre olarak işletmelere bir ticari değer katkısı da sağlayabilecektir.

2. Bilecik İli Hayvansal Atıklarının Biyogaz Potansiyelinin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 104 - 108
Veri Tabanı: Fen

Ülkemizde kaynak bakımından önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi de biyogazdır. Bilecik ili hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı illerden bir tanesidir. Bu çalışmada ilk olarak, Bilecik ilindeki hayvanlarının sayısı ve atıklarının 2011- 2017 yılları arasındaki değişimi tespit edilmiştir. Bu veriler göz önüne alınarak hayvansal atıklardan elde edilebilecek biyogaz ve biyogazdan üretilebilecek elektrik enerjisi eşdeğeri belirlenmiştir. Bilecik'in 2011 yılında 1,017,522 tane ile en az hayvan sayısına sahip olduğu yıl, 2017’nin ise 4,609,707 tane ile en fazla hayvan sayısına sahip yıl olduğu görülmüştür. Veriler analiz edildiğinde, Bilecik ilinin 2017 yılında en fazla biyogaz potansiyeli ve en fazla elektrik enerjisi eşdeğerine sahip olduğu görülmüştür. Daha sonra yıllık elektrik enerjisi eşdeğerleri yıllık elektrik tüketimi değerleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak biyogazdan elde edilen yıllık elektrik enerjisi eşdeğerlerinin Bilecik ilindeki toplam yıllık elektrik tüketimini karşıladığı görülmüştür.

3. The Electric Energy Potential of Samsun City from Animal Manure
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 17 Sayfa Aralığı: 1307 - 1312
Veri Tabanı: Fen

Biogas is a gas mixture that can be obtained from animal wastes by anaerobic digestion method. It has burning property thanks to the 55-70% $CH_4$ gas it contains. It is in the status of renewable energy in terms of ensuring the disposal of wastes and reproducing them. In this study, the biogas and electrical energy potential of the animal manure of Samsun province were calculated. Samsun 11th ranks in terms of animal husbandry in Turkey. The main fattening animals are cattle, buffalo, sheep and goats. In this study, bovine (cattle and buffalo) and ovine (sheep and goat) were used as animals. According to the findings obtained from the animal numbers, total annual biogas from bovine animals was found to be 24,934,272.00 $m^3$ and total annual from cattle was biogas potential 13,722,840.00 $m^3$ . The annual electrical energy potential corresponding to these values was found to be 92,777.00 MWh. This energy value corresponds to 10.66% of Samsun electricity energy consumption for 2018. At the same time, methane gas potential of these animal wastes of Samsun city reduces 2,312,951.00 tons of $CO_2$ gas emissions.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.