TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Dallı Darının (Panicum virgatum L.)Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi
Danışmanlar: Yusuf ÇELİK , Erol PEHLİVAN
Araştırmacı: Tamer MARAKOĞLU , Süleyman SOYLU , Bayram SADE , Hüseyin ÖĞÜT , Erdal GÖNÜLAL , Durmuş Ali ÇARKACI , HİDAYET OĞUZ
Proje Bitiş Tarihi: 06.2018
Veri Tabanı: Proje

Proje kapsamında ülkemizde gıda niteliği olmayan kaynaklardan üretilen biyoyakıtların gelişiminin desteklenmesi amacıyla 2015 -2018 yılları arasında, 7 lokasyonda dallı darı çeşitlerinin yetiştirme teknikleri ve enerji amaçlı kullanım potansiyelleri tüm yönleri ile araştırılmıştır. Bu amaçla dört farklı alt proje kapsamında dallı darının adaptasyonu, adaptasyon haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri ile oluşturulması, mekanizasyon karakteristiklerinin, enerji bilançosunun belirlenmesi ve üretilen biyokütleden biyoetanol ve biyogaz üretimi çalışmaları yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, teorik biyoetanol verimi ile diğer birçok özellikler dikkate alındığında; Siirt ve benzeri ekoljide Alamo, Muş ve benzeri ekolojide BoMaster ve Kanlow, Diyarbakır-Bismil ve benzeri ekolojide Kanlow, Samsun-Bafra ve benzeri ekoljide ise BoMaster ve Kanlow çeşitlerinin, Ankara koşullarında Kanlow, Kütahya ve benzeri ekolojilerde Kanlow ve BoMaster ve Konya ekolojik koşullarında Kanlow ve Trailblazer çeşitlerinin biyoetanol bitkisi olarak başarılı ile yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır. CBS bölümü tarafından yürütülen alt proje kapsamında haritalama çalışmalarında kullanmak üzere fenolojik dönemlerle ilgili gözlemler alınmış ve fenolojik tarihlerle 2015-2017 iklim verileri çakıştırılarak yüzlerce kombinasyon denenmiştir. Meteoroloji istasyonu bazında elde edilen bu parametreler enterpole edilerek raster katmanlar oluşturulmuştur. Her katmana uygunluk puanları verilmiş ve Overlay yöntemi ile hepsi çakıştırılarak 4 sınıflı uygunluk haritası elde edilmiştir. Bu haritaya göre dallı darı için 1. derece uygun alanlar (S1), 2. derece uygun alanlar (S2), 3. Derece uygun alanlar(S3) ve hiç uygun olmayan alanlar(N) olarak belirlenmiştir. Dallı darı bitkisinin geniş arazilerde toprak hazırlığından ekimine , bakım işlemlerine ve hasadına kadar tüm işlemler tarım alet ve makinaları ile gerçekleştirilerek mekanizasyon zinciri oluşturulmuş ve enerji bilançosu çıkarılmıştır. Dallı darı üretiminin karlılığı ikinci yıldan itibaren artan bir trend göstermektedir. Üçüncü yılda dallı darı çeşitleri için brüt kar düzeyi Kanlow çeşidinde 720,80 TL/da, Shawne çeşidinde 530,20 TL/da ve Cave in Rock çeşidinde ise 410,50 TL/da olarak hesaplanmıştır Dallı darıdan iki farklı ön işlem prosesi ile kombine biyoetanol ve metan üretimi araştırılmıştır. Karakterizasyon analizlerinin ardından en yüksek etanol potansiyeline sahip olduğu tespit edilen Kanlow çeşidi dallı darı ile ön işlem deneyleri yapılmıştır. Ham dallı darı numunesinde 21,84 L etanol/t KM etanol potansiyeli ve 245,99 m3CH4/t KM metan potansiyeli ölçülmüştür. Termal ? NaOH ön işlem sonrası ise en yüksek 57,78 L etanol/t KM etanol potansiyeline ve 313,73 m3CH4/t KM metan potansiyeline ulaşılmıştır

2. Dallı Darının (Panicum virgatum L.)Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi
Proje Yürütücüsü: Fikret AKINERDEM
Danışmanlar: Erol PEHLİVAN , Yusuf ÇELİK
Araştırmacı: Tamer MARAKOĞLU , Tamer MARAKOĞLU , Tamer MARAKOĞLU , Süleyman SOYLU , Süleyman SOYLU , Süleyman SOYLU , Bayram SADE , Bayram SADE , Bayram SADE , Hüseyin ÖĞÜT , Hüseyin ÖĞÜT , Hüseyin ÖĞÜT , Erdal GÖNÜLAL , Erdal GÖNÜLAL , Erdal GÖNÜLAL , Durmuş Ali ÇARKACI , Durmuş Ali ÇARKACI , Durmuş Ali ÇARKACI , HİDAYET OĞUZ , HİDAYET OĞUZ , HİDAYET OĞUZ
Proje Bitiş Tarihi: 06.2018
Veri Tabanı: Proje

Proje kapsamında ülkemizde gıda niteliği olmayan kaynaklardan üretilen biyoyakıtların gelişiminin desteklenmesi amacıyla 2015 -2018 yılları arasında, 7 lokasyonda dallı darı çeşitlerinin yetiştirme teknikleri ve enerji amaçlı kullanım potansiyelleri tüm yönleri ile araştırılmıştır. Bu amaçla dört farklı alt proje kapsamında dallı darının adaptasyonu, adaptasyon haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri ile oluşturulması, mekanizasyon karakteristiklerinin, enerji bilançosunun belirlenmesi ve üretilen biyokütleden biyoetanol ve biyogaz üretimi çalışmaları yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, teorik biyoetanol verimi ile diğer birçok özellikler dikkate alındığında; Siirt ve benzeri ekoljide Alamo, Muş ve benzeri ekolojide BoMaster ve Kanlow, Diyarbakır-Bismil ve benzeri ekolojide Kanlow, Samsun-Bafra ve benzeri ekoljide ise BoMaster ve Kanlow çeşitlerinin, Ankara koşullarında Kanlow, Kütahya ve benzeri ekolojilerde Kanlow ve BoMaster ve Konya ekolojik koşullarında Kanlow ve Trailblazer çeşitlerinin biyoetanol bitkisi olarak başarılı ile yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır. CBS bölümü tarafından yürütülen alt proje kapsamında haritalama çalışmalarında kullanmak üzere fenolojik dönemlerle ilgili gözlemler alınmış ve fenolojik tarihlerle 2015-2017 iklim verileri çakıştırılarak yüzlerce kombinasyon denenmiştir. Meteoroloji istasyonu bazında elde edilen bu parametreler enterpole edilerek raster katmanlar oluşturulmuştur. Her katmana uygunluk puanları verilmiş ve Overlay yöntemi ile hepsi çakıştırılarak 4 sınıflı uygunluk haritası elde edilmiştir. Bu haritaya göre dallı darı için 1. derece uygun alanlar (S1), 2. derece uygun alanlar (S2), 3. Derece uygun alanlar(S3) ve hiç uygun olmayan alanlar(N) olarak belirlenmiştir. Dallı darı bitkisinin geniş arazilerde toprak hazırlığından ekimine , bakım işlemlerine ve hasadına kadar tüm işlemler tarım alet ve makinaları ile gerçekleştirilerek mekanizasyon zinciri oluşturulmuş ve enerji bilançosu çıkarılmıştır. Dallı darı üretiminin karlılığı ikinci yıldan itibaren artan bir trend göstermektedir. Üçüncü yılda dallı darı çeşitleri için brüt kar düzeyi Kanlow çeşidinde 720,80 TL/da, Shawne çeşidinde 530,20 TL/da ve Cave in Rock çeşidinde ise 410,50 TL/da olarak hesaplanmıştır Dallı darıdan iki farklı ön işlem prosesi ile kombine biyoetanol ve metan üretimi araştırılmıştır. Karakterizasyon analizlerinin ardından en yüksek etanol potansiyeline sahip olduğu tespit edilen Kanlow çeşidi dallı darı ile ön işlem deneyleri yapılmıştır. Ham dallı darı numunesinde 21,84 L etanol/t KM etanol potansiyeli ve 245,99 m3CH4/t KM metan potansiyeli ölçülmüştür. Termal ? NaOH ön işlem sonrası ise en yüksek 57,78 L etanol/t KM etanol potansiyeline ve 313,73 m3CH4/t KM metan potansiyeline ulaşılmıştır

3. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ
Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 47
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada, Balıkesir ili sınırları içerisinde bulunan et ve süt üretimi amaçlı yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaynaklanan atıklardan elde edilebilecek biyogaz üretim miktarı ve enerji potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, hayvansal atıkların çevre ve insan sağlığı etkileri üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, hayvan sayılarının belirlenmesinde 2017 yılı TÜİK verileri ve Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 yılı istatistik verilerinden faydalanılmıştır. Büyük ve küçükbaş hayvan başına kabul edilen atık miktarlarına göre farklı hesaplama yaklaşımları kullanılarak, Balıkesir ilinde yıllık olarak oluşması beklenen 5.955.318 ton hayvansal atığının 82.815.600 m3 biyogaz ve 1.879.914.120 MJ’luk enerji potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu potansiyelin uygulanacak projeler için temel bir bilgi oluşturacağı ancak atık toplama, taşıma, teknoloji seçimi, finans yönetimi vb. gibi faktörler dikkate alınarak her proje için ayrı fizibilite yapılması gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

4. Doğu Anadolu Bölgesindeki Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Atıklarının Biyogaz Potansiyelinin İncelenmesi
Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 672 - 681
Veri Tabanı: Fen

Dünya nüfusunun sürekli artış göstermesi, enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan fosil kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Ayrıca fosil kaynakların kullanımı ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi ve iklim değişikliği gibi çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu olumsuz etkileri önlemek amacıyla fosil kaynakların tüketimi sınırlandırılmalı ve çevresel açıdan daha uygun kaynak arayışına gidilmektedir. Yeni kaynak arayışı ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları olarak ifade edilen, kendi kendini yenileyen ve çevre dostu olan enerji türleri ortaya çıkmaktadır. Bu enerji türlerinden biri olan biyogaz enerjisi; organik atıkların belirli işlemlere tabii tutularak elde edilmesi prensibine dayanmaktadır. Bu enerjinin; yakıt, elektrik enerjisi ve ısınma ihtiyacı gibi birçok alanda kullanılabilme özelliği mevcuttur. Biyogaz enerjisinin üretimi ve kullanımı için uygulanabilecek alternatif teknolojiler hızla gelişmektedir. Ülkemizde tarım ve hayvancılık yaygın olduğundan, biyogaz enerjisi için bol miktarda biyokütle kaynağı mevcuttur. Yapılan bu çalışmada; Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait 14 ilin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarından oluşacak potansiyel atık miktarı hesaplanmıştır. Bu atıklardan üretilebilecek biyogaz enerjisi ve bu enerjiden faydalanacak kişi sayısı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; Ardahan ili merkez ilçe nüfusunun yaklaşık %95.4’ünün, gerekli tesis kurulduğu takdirde enerji ihtiyacını biyogaz enerjisinden karşılayabileceği görülmüştür. Ağrı ili merkez ilçesi için bu sayı yaklaşık %83.6, Tunceli ili merkez ilçesi için ise yaklaşık %67.6 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler göz önünde bulundurularak, bölgeye uygun biyogaz tesislerinin kurulması halinde hem bölgedeki enerji ihtiyacının büyük oranda karşılanacağı hem de çevresel şartların daha kaliteli hale geleceği ifade edilebilir.

5. Kırklareli İlinin Hayvansal Atık Potansiyelinin Biyogaz Üretimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Güncel Yapının Yorumlanması
Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1489 - 1497
Veri Tabanı: Fen

Gelişen teknoloji, artan nüfus ve yaşam standartlarındaki değişiklikler ile orantılı olarak büyüyen ihtiyaca karşılık, başta fosil kökenliler olmak üzere kaynaklardaki azalma, enerjide verimliliği ve yenilenebilir kaynakların etkin ve yaygın kullanımını kaçınılmaz kılmıştır. Bu kaynaklardan biri de, organik atıkların oksijensiz ortamda fermente edilmesi ile elde edilen biyogazdır. Bu gaz; dünyada, petrol, kömür ve doğal gazdan sonra, enerji kaynağı olarak dördüncü sırayı almakta ise de, yenilenebilir olması ile bu sıralamanın ötesi bir değeri haizdir. Keza kolay ulaşılabilirliği, çevreye olumsuz etkisinin azlığı ve atık bertarafı yönü ile de önemli avantajlara sahiptir. Biyokütle olarak kullanılan hayvansal atıklar, organik atıklar arasında miktar itibari ile önemli bir yerde bulunmaktadır. Kolay ve yoğun miktarlarda bulunması bu atıkları biyogaz tesisleri için ideal bir yakıt olarak öne çıkarmaktadır. Kırklareli ili gerek hayvancılık gerekse bunu destekleyen tarımsal faaliyetler bakımından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. TÜİK verilerine göre, 2018 yılında Kırklareli ilinde büyükbaş hayvan 148.123, küçükbaş hayvan sayısı 534.890, kanatlı hayvan sayısı da toplamda 586.403 olarak tespit edilmiştir. Kırklareli ilindeki hayvan sayıları, biyogaz üretimi için ciddi bir potansiyelin varlığını göstermektedir. Bu kapsamda bu atıklardan üretilebilecek maksimum ve kullanılabilir biyogaz potansiyellerinin tespit edilmesi ile hem bölgenin enerji üretimi ve atık bertaraf kapasitesi belirlenmiş, hem de olası yatırımlara yön verebilmek açısından önemli veriler elde edilmiş olur. 2018 yılı değerleri ile beslenen çiftlik hayvanlarından üretilebilecek biyogaz miktarı 86.503.832 m3/ yıldır. Bu çalışmada; hayvansal atıklar-biyogaz ilişkisi, biyogaz üretim sürecine etki eden faktörler, biyogaz üretiminde kullanılan atıkların tanımlanması ile Kırklareli ili özelinde mevcut hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyelinin belirlenmesi ve yorumlanması ile geleceğe dönük öneriler irdelenmiştir.

6. Production and Utilization Stage Analysis of Biogas: Case of IZAYDAS Plant
Yıl: 2018 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 111 - 118
Veri Tabanı: Fen

This study investigates size and operating condition effects on energy production efficiency, greenhouse gas (GHG) mitigation and economic potentials in production and utilization stages of a biogas system. In IZaYDaS plant, efficiencies of biogas production and electricity generation are found to be 28 % and 20 % independently from operating scheme, respectively. When these results are compared to a small capacity plant without an automatic control keeping the biogas system at or close to favorable conditions for fermentation and a lower quality electricity generator, both biogas and electricity production efficiencies are found to be lower showing the importance of operating conditions and size on energy production efficiency. organic waste processing is the major contributor to the GHG mitigation potential followed by fossil electricity and then chemical fertilizer replacement. Economically, liquid fraction of digestate is the major source of income due to its high amount followed by solid fraction of digestate and electricity sold to the grid. When different utilization paths are investigated for biogas, it is found that direct utilization of biogas has a higher GHG mitigation potential and favorable energetically.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.