TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Manipulative Assisted Mathematics Activities in Early Childhood
Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 922 - 934
Veri Tabanı: Sosyal

It was aimed to support preschool teacher candidates' targetviews about early childhood mathematics education and it wasaimed to evaluate manipulative material supportedmathematics activities within the framework of the pre-serviceteachers' opinions. 20 preschool teacher candidates wereincluded in the study. The study was conducted in preschoolslocated in Usak province. Qualitative research methods wereused in the study; observation and interview techniques wereused to obtain the data. Each preschool teacher candidateplanned two mathematical activities, which were regularlydirected by the instructor. Two different materials were used inthe two planned activities; worksheet and manipulativematerials. Pre-service teachers presented the activity in theclassroom environment to the other pre-service teachers andthe instructor of the course; then, they applied these activitiesin preschools which voluntarily involved in the research. Datawere collected through observation and video recordingmethods in order to evaluate the effectiveness process in theapplications and the records were examined and interpretedtogether with the instructor and other prospective teachers. Asa result of the research, in the interviews with the prospectiveteachers, they stated that their opinions about earlymathematics education changed and they became aware ofmisconceptions about mathematics education; According to theobservation results, it was concluded that children were notinterested in math activities using worksheets and they weremore active in activities using manipulative materials.

2. Resimli Öykü Kitaplarının Temel Matematik Becerileri Açısından İncelenmesi
Yıl: 2020 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 233 - 253
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, 3-6 yaş grubu çocuklarına yönelik olarak yerli ve yabancı yazarlar tarafından yazılmış olan resimli öykü kitaplarının resim ve metin kısımlarında, temel matematik becerilerine ne oranda yer verildiğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. İncelenen kitaplar, 2005-2017 yılları arasında yayımlanmış, 3-6 yaş çocuklarına yönelik, kitapların metin ve/veya resim kısmında temel matematik becerilerine yer verilen toplam 147 kitaptan oluşmuştur. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Matematik becerileri açısından bakıldığında öykü kitaplarının metin kısımlarının %18,88’inde, resim kısımlarının ise %34,22’sinde bu becerilere yer verildiği bulunmuştur. Resimli öykü kitaplarının metin kısımlarında geçen temel becerilerinin dağılımlarına bakıldığında en çok sayma, karşılaştırma ve sıralama becerilerine rastlanırken en az birebir eşleme ve gruplama becerilerine yer verildiği belirlenmiştir. Resimli öykü kitaplarının resim kısımlarında geçen temel matematik becerilerinin dağılımlarına bakıldığında ise en fazla sayma, karşılaştırma ve sıralama becerilerine rastlanırken en az birebir eşleme ve gruplama becerilerine yer verildiği belirlenmiştir. İncelenen dokuz kitapta çocukların gelişimsel özelliklerine uygun olmayan şiddet içerikli metin ve resimlere rastlanmıştır. Bu sonuç, çocukların yüksek yararı düşünüldüğünde onların gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir durumla karşılaşmamaları konusunda oldukça hassas davranılması ve bu bağlamada sorumluluğu olan bütün paydaşların bilinçli olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.