TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İLERİ TEKNOLOJİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Yıl: 2020 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 63 - 80
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bu çalışmanın amacı; OECD ülkelerinde ileri teknoloji ihracatı ve büyüme ilişkisinin analiz edilmesidir. Çalışmada, 36 OECD ülkesinde 1999-2017 dönemi için ileri teknoloji ihracatı ve büyüme arasındaki nedensellik test edilmektedir. Her bir ülke için, ileri teknoloji ihracatının toplam OECD ülkeleri içindeki payı (%) ve yıllık ekonomik büyüme oranı (%) değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada, panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı için Pesaran CD testi ve Friedman testi, homojenlik için Swamy S testi, eşbütünleşme ilişkisi için Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi yapılmıştır. Ayrıca, nedenselliğin tespiti için Dumitrescu & Hurlin (2012) panel nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda; ekonomik büyümeden ileri teknoloji ihracatına doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2. HIGH-TECHNOLOGY PRODUCTS EXPORT AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR EU-15 COUNTRIES
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 669 - 683
Veri Tabanı: Sosyal

This study investigates the relationship between high-tech product exports and economic growth in EU-15 countries between 1998-2017. The dataset is composed of gross domestic product (GDP), high-technology exports (HT), labor force (LF), and gross fixed capital formation (PC). Dumitrescu & Hurlin Causality, Westerlund Cointegration and MG Estimator employed for the analyses. Analysis of short-term outcomes revealed a bidirectional causal relationship between (a) HT and GDP, (b) LF and GDP, (c) PC and GDP, (d) LF and HT, (e) LF and PC, and (f) a unidirectional causality from HT to PC. Moreover, (i) a 1% raise in HT causes a 0.49 % increase in GDP, (ii) a 1% raise in LF causes a 0.22 % increase in GDP, (iii) a 1% raise in PC causes a 0.48 % increase in GDP. The long-term causal analyses shows that (i) a 1% raise in HT causes a 0.34 % increase in GDP, (ii)a 1% raise in LF causes a 7.4 % increase in GDP, (iii) a 1% raise in PC causes a 0.33% increase in GDP. High-tech product exports have a significant impact not only on economic growth, but also on gross fix capital formation and employment.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.