TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sosyal Medya Kullanımının Bir Belirleyicisi Olarak Narsisizm: Konya’da Yaşayan Kullanıcılar Üzerine Bir İnceleme
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 689 - 709
Veri Tabanı: Sosyal

İletişim alanında yaşanan teknolojik gelişimin bir sonucu olarak hayatımıza giren sosyal medya; insanlara eğlendirme, vakit geçirme, sevdikleriyle iletişim kurma ve bilgiye ulaşma imkânı vermektedir. Sosyal medya kullanımı, bireylerin isteklerini, arzularını ve sorunlarını ifade etmelerine; başarılarını potansiyel olarak geniş bir izleyici kitlesine göstermelerine ve diğer sosyal medya kullanıcılarından beğenme ve olumlu yorumlar almalarına ve son tahlilde yüksek oranda tanınma elde etmelerine olanak sağladığı için anlamlı görünmektedir. Bu noktada narsisizm eğilimi olan insanlar; kendi kendilerini tanıtmaları üzerinde tam kontrol sahibi oldukları için, sığ ilişkilerden oluşan çevrimiçi toplulukları tercih ederler. İşte bu araştırma kullanıcıların narsisizm özelliklerinin sosyal medya kullanımı üzerindeki etkinliğini konu edinmektedir. Araştırma için veriler 408 katılımcıdan yüz yüze görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; narsisizm düzeyinin, sosyal medya kullanım puanını anlamlı biçimde yordadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların narsisizm düzeyleri arttıkça, sosyal medya kullanım amaç ve isteklerinde de bir artış yaşanmaktadır. Yine çalışmada günlük sosyal medya kullanım süresi ile narsisizm arasında anlamlı korelasyon ortaya konulmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.