TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması
Yıl: 2019 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13
Veri Tabanı: Fen

Vergilendirme, kamulaştırma, özelleştirme, tescile esas işlemler, irtifak hakkı tesisi gibi kamusal uygulamalar ile sermaye piyasası, bankacılık, kredilendirme, sigortacılık gibi özel sektör uygulamalarında taşınmaz değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, ülkelerin gerek taşınmaz pazarlarının şeffaflığını sağlama gerekse kamu ve özel sektör uygulamalarının adaletli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etme amacıyla değerleme altyapılarını oluşturmaları büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin taşınmaz değerleme sistemi incelendiğinde, bu alanda sağlıklı bir mevzuatın ve kurumsal yapılanmanın bulunmadığı, değerlemede ihtiyaç duyulan veritabanlarının ve değerleme modellerinin oluşturulamadığı görülmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde taşınmaz değerleme alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin mevcut durum tespiti ile bu alanda yaşanan sorunların ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.