TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İnfertilite ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri
Yıl: 2020 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 157 - 162
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

İnfertilite bireylerde tıbbi, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olan; kültürel, dinsel ve sınıfsal birçok faktörden etkilenen bir yaşam krizi olarak ifade edilmektedir. Cinsellik bir ihtiyaç olmanın dışında üreme fonksiyonu ile eşdeğer olarak görülmektedir. Bu neden-le infertiliteyi üreme yeteneklerinin kaybı olarak gören bireylerde cinsel sorunlar mey-dana gelmektedir. Kadın ve erkek cinsel yaşamı infertilite ve tedavileri nedeniyle monoton, heyecanı kaybetmiş bir hale gelmektedir. Cinsel fonksiyonda meydana gelen bozulma infertiliteye sebep olabileceği gibi infertilite tedavisini de olumsuz etkileyebil-mektedir. Bu nedenle infertilite sürecinde bireylere cinsel danışmanlık verilmesi önem-li bir yer tutmaktadır. Sahip oldukları mesleki bilgi ve becerileri ile hemşireler cinsel danışmanlık konusunda aktif rol alabilirler. Bu derlemenin amacı infertilitenin cinsel yaşam üzerine etkilerini ve infertil bireylerde cinsel danışmanlığın önemini literatür doğrultusunda incelemektir.

2. İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 328 - 336
Veri Tabanı: Fen

İnfertilite fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel boyutları ile çiftleri etkileyen bir yaşam krizidir. İnfertilite nedeniyle yaşanan psikososyal sorunlar genellikle kadının gebelik ve annelik rolüyle ilişkilendirilerek kadına atfedilmekte, infertil erkeklerin yaşadığı sorunlar gözardı edilmektedir. Bu çalışma infertil erkeklerin infertilite ve tedavi sürecindeki deneyimlerini içeren çalışma sonuçlarının değerlendirildiği bir sistematik derlemedir. Dahil etme kriterleri doğrultusunda araştırma kapsamına on altı çalışma alınmıştır. Çalışmalar incelendiğinde, çocuk sahibi olamama nedeniyle infertil erkeklerin kendilerini “daha az erkek”, “yarım erkek” olarak hissetikleri ve damgalanmaya maruz kaldıkları saptanmıştır. İnfertil erkeklerin tedavi sürecine dahil edilmedikleri, yalnız bırakıldıkları belirlenmiştir. Tedavi sürecinde mastürbasyonla sperm örneği vermeye ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve utandıkları bulunmuştur. Erkeklerin tedavi sürecinde anksiyete ve depresyon yaşadıkları, eşlerin tedavi almaları nedeniyle kendilerini mahcup ve çaresiz hissetikleri belirlenmiştir. Sağlık profesyonelleri ile bu süreçte iletişimin zayıf olduğu belirtilmiştir. Sperm bağışı ve evlat edinme kararının zor olduğu ve kaygı oluşturduğu saptanmıştır. Tüm bu süreçte infertilite sorununu çevreyleriyle paylaşmak istemedikleri, paylaşırken zorlandıkları dile getirilmiştir. İnfertil erkeklerin infertilite ve tedavi sürecine ilişkin deneyimlerini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bir yaşam krizi olan infertilitenin yalnızca infertil kadınları değil infertil erkekleri de etkilediği ve bu nedenle erkeklerin deneyimlerini konu alan çalışmaların yapılması gerektiği saptanmıştır. İnfertil çiftlerle daha sık iletişimde olan infertilite hemşirelerinin tedavi sürecinde infertil çifti psikososyal açıdan beraber değerlendirmesi ve buna ilişkin psikososyal bakımın sağlanması açısından oldukça önemlidir.

3. İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme
Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 84 - 95
Veri Tabanı: Fen

İnfertilite bireylerde/çiftlerde biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve etik açıdan birçok probleme sebepolmaktadır. Bir kriz durumu olan infertilite, sosyal izolasyona, damgalanmaya, evlilik ilişkilerinde bozulmaya,psikolojik sorunlara ve strese sebep olur. Strese sebep olan durum karşısında bazı baş etme yöntemlerinin kullanılmasıkabul görmüş bir tutumdur. Bu sebeple infertilite stresiyle baş etmede etkili baş etme yöntemlerinin kullanılmasıönemlidir. Bu sistematik derlemede infertilite stresi ile baş etmede kullanılan bireysel baş etme yöntemlerini içerençalışmaların sonuçlarını incelemek amaçlanmıştır. Sistematik derlemeye dâhil etme kriterleri; infertilite stresiylebireysel baş etme yöntemlerini inceleyen çalışma olması, araştırma makalesi [nicel/nitel] olması, yayın dilininİngilizce olması, son beş yılda yayınlanan araştırma olması, tam metnine ulaşılabilen ve derleme olmayan çalışmaolmasıdır. Derlemeye dâhil etme kriterlerini sağlayan on altı çalışmanın dördü tanımlayıcı, sekizi kesitsel tanımlayıcı,biri ilişki arayıcı, biri nitel, biri ilişki arayıcı ve nitel, biri tanımlayıcı ve derinlemesine görüşme tasarım tipindedir.Çalışmalar incelendiğinde; infertil bireylerin stres ile başa çıkmada çeşitli baş etme yöntemlerini kullandıklarıbelirlenmiştir. Din ve maneviyata yönelme, sosyal izolasyon, durumu yok sayma ve dikkati başka yöne çekmegirişimlerinin en fazla kullanılan yöntemler olduğu sonucuna varılmıştır. Sağlık bakım vericileri infertilbireyleri/çiftleri bütünsel bir yaklaşımla değerlendirmeli ve infertilite stresiyle baş etmelerine yardımcı olacak biryaklaşımda olmalıdır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.