TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Effect of Flavopiridol on Cell Cycle, Apoptosis and Biomolecule Structure Changes in Breast Cancer Stem Cells
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 275 - 281
Veri Tabanı: Fen

Objective: Cancer stem cells (CSCs) are a small population in cancer, which are responsible for therapeutic resistance, relapse and metastasis. Flavopiridol has antitumor activity against various types of cancer cells. The mechanism of action of flavopiridol on CD44+/ CD24- breast CSCs has not yet been fully elucidated. The aim of this study was to evaluate the mechanism of action of flavopiridol on breast CSCs (BCSC) in terms of apoptosis, cell cycle and biomolecular changes. Methods: In human breast cancer, cells with CD44+/CD24− markers were isolated from MCF-7 cell line using flow cytometry. The induction of apoptosis was investigated by Annexin-V. The effect of flavopiridol on cell cycle arrest was determined and the percent of cell populations at G0/G1, S and G2/M cycles were identified. The effect of the drug on three-dimensional cell cultures was investigated using a multicellular tumor spheroid model. In addition, the effect of flavopiridol on biomolecules has been evaluated using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, which has recently been used effectively in various scientific fields. Results: Flavopiridol especially induced early apoptosis. Cell cycle analyses revealed that flavopiridol induced cell cycle arrest in G0/G1 phase. Decreased number and diameter of spheroids was observed following flavopiridol treatment. ATR-FTIR data showed that treatment with flavopiridol led to significant changes in nucleic acids. Conclusion: According to the data obtained in this study, flavopiridol exhibits anticancer effects by altering the structure/ expression level of nucleic acids and changing cell cycle progression and inducing apoptosis. These finding reveals that flavopiridol can be an effective antitumor agent for the treatment of breast cancer after in vivo and phase studies are completed.

2. IR spektroskopi kullanılarak in vitro meme kanser kök hücrelerinin araştırılması
Yıl: 2020 Cilt: 59 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 149 - 154
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Kanser kök hücreleri (KKH), tümör içinde kendi kendilerini yenileme ve diğer hücre tiplerine farklılaşabilme kapasitesi sebebiyle tümörün başlaması, ilerlemesi, nüksetmesi, metastaz ve terapötik dirence yol açmaktadır. Bu nedenle, meme kanser kök hücrelerinin (MKKH) karakteristik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, MKKH‟lerin akış sitometrisi ile izole edildikten sonra Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi kullanarak hücre biyokimyasındaki farklılaşmalarının moleküler seviyede araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: MCF-7 meme kanser hücre hattındaki CD44+/CD24- yüzey belirteç özelliği gösteren MKKH‟ler akış sitometrisi ile izole edilmiştir. MCF10A, MCF-7 kanser hücre (KH) hattı ve bu hattan izole edilen CD44+/CD24- yüzey belirteç özelliklerine sahip MKKH‟'ler %0,9 NaCI içerisine resuspanse edildikten sonra FTIR spektrometre ile ölçülmüştür. Bulgular: MCF-7 içerisindeki CD44+/CD24- yüzey belirteç özelliğine sahip KKH‟lerinin sort oranı %2,0-2,3 olarak belirlenmiştir. Elde edilen FTIR spektrumlarında, MKKH, meme kanser hücreleri (KH, non-KKH, bulk populasyon) ve sağlıklı hücreler arasında spektral benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiştir. MKKH‟lerde lipit ve protein sinyalleri daha güçlü olup hücre zarı akışkanlığı ve dinamiği fazladır. Sağlıklı hücreler ile kıyaslandığında, KH‟lerde α-helikal proteinler ve DNA sinyallerinde azalmaya karşın negatif yüklü karboksil gruplarından kaynaklanan sinyallerde artış gözlenmektedir. Bu veriler, MKKH‟lerin, sağlıklı ve KH‟lere kıyasla yapı, içerik ve dinamiği bakımından oldukça farklı bir profil sergilediğini göstermektedir. Sonuç: Bu çalışma, MKKH‟lerinin moleküler yapısı ve içeriğindeki değişikliklerin incelemesi vasıtasıyla terapötik hedefli ilaç çalışmaları yapılabileceğini ortaya koymaktadır. FTIR spektroskopisi boyar madde gerektirmeden, hassas ve hızlı ölçüm alınması, örnek hazırlamada kolaylık ve az miktarda örnek gerektirmesi sebebiyle ileri hücre çalışmalarında ve medikal alanda biyolojik örneklerin analizlerinde kullanılabileceği de gösterilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.