TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Böbrek Hastalıkları ve Karbonhidrat Metabolizması
Yıl: 2018 Cilt: 46 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 2 - 6
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) olan bireylerde karbonhidrat ve insülin metabolizmasında bozukluklar görülmektedir. Böbrekler glukoz homeostazında önemli role sahiptirler. Renal hastalığın erken aşamalarında insülin etkisinde azalma görülür ve glomuruler filtrasyonun azalmasıyla insülin direnci prevalansı artar. KBH’da insülin direncine katkıda bulunan etmenler arasında serbest yağ asitleri ve büyüme hormonu, paratiroid hormon, glukagon ve kortikosteroidler gibi kontregulatuar hormonlardaki dengesizlik gibi spesifik olmayan mekanizmalar yer aldığı gibi üremiye bağlı ürik asit, psödoüridin gibi spesifik etmenler katkıda bulunmaktadır. Üremiye bağlı kalsiyum ve fosfat metabolizmasındaki değişiklikler ile karbonhidrat metabolizması arasında ilişki vardır. Sekonder hiperparatirodizm ve D vitamini eksikliği, beta hücrelerinin insülin salgılatma kapasitesini azaltmaktadır. İnsülinin metabolik etkilerine karşı oluşan direnç sadece karbonhidrat metabolizması ile kısıtlı olmayıp, aynı zamanda vücuttaki protein metabolizmasını da kapsamaktadır. Son dönem KBH hastalarında insülin direncinin azaltılması önemli bir tedavi hedefi olarak göz önüne alınmalıdır. Bu derleme makalenin amacı böbrek hastalıklarında karbonhidrat metabolizmasındaki değişiklikleri ve olası mekanizmaları irdelemektir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.