TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Kalp Nakil Alıcılarında Tp-e Mesafesi, Tp-e/QT Oranı ve Tp-e/QTc Oranının Asemptomatik Rejeksiyonla İlişkisi
Yıl: 2019 Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 105 - 109
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavilerindeki ilerlemelere rağmen asemptomatik rejeksiyon, kalp nakli alıcılarında olumsuz sonlanımla ilişkili önemli bir sorundur. T dalgası tepe-sonu mesafesi, T dalgası tepe-sonu /QT ve T dalgası tepe-sonu/QTc oranı gibi elektrokardiyografik repolarizasyon anormalliklerinin, birçok klinik durumda prognostik değere sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak daha önce kalp nakli alıcılarıNda bu parametrelerin asemptomatik rejeksiyonla arasındaki ilişki değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada T dalgası tepesonu, T dalgası tepe-sonu/QT oranı, T dalgası tepe-sonu/QTc oranının asemptomatik rejeksiyon ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dışlama kriterleri olmayan ve asemptomatik rejeksiyon öyküsü olan toplam 47 kalp nakli alıcısı dahil edilmiştir. Tıbbi kayıtlar, ekokardiyografik bulgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elektrokardiyografik ölçümler çalışmaya kör olan bir kardiyolog tarafından elle yapılmıştır. Bulgular: Hastaların rejeksiyon saptanan biyopsiden önceki elektrokardiyografik rejeksiyon saptanmayan biyopsiden önce çekilen elekt rokardiyografilerle karşılaştırıldığında QT, QTc ve T dalga genliğinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi. T dalgası tepe-sonu mesafesi (116,7 ± 18,9 ile 82,9 ± 22,1, p = 0,001), T dalgası tepe-sonu / QT (0,33 ± 0,09 ile 0,23 ± 0,07, p=0,001) ve T dalgası tepe-sonu /QTc oranının (0,27 ± 0,1 ; 0,19±0,05, p<0,001) asemptomatik rejeksiyon döneminde anlamlı olarak değiştiği saptanmıştır. Sonuç: T dalgası tepe-sonu mesafesi, T dalgası tepe-sonu/QT oranı ve T dalgası tepe-sonu/QTc oranı, rejeksiyon olmayan dönemdeki elektrokardiyografiklerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıştır

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.