TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği
Yıl: 2018 Cilt: 38 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1037 - 1056
Veri Tabanı: Sosyal

YÖK tarafından eğitim fakültelerinin niteliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenleme yapılmış, öğrencilere eğitim fakültesi tercihi yapabilmek için başarı sıralaması sınırlandırması getirilmiştir. Bu çalışmada, bu sınırlandırmanın Fizik öğretmenliğini tercih eden öğrencilerin niteliklerinin artmasında ne derece etkili olduğunu araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Gazi Eğitim Fakültesi Fizik öğretmenliği programına 2016 ve 2017 yıllarında kayıt yaptıran 35 öğrencinin, bu programın ilk alan dersi olan “Mekanik I” dersine ait test puanları ele alınmıştır. Başarı sıralaması sınırlandırmasından önce ve başarı sıralaması sınırlandırmasından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin Mekanik I dersi test puanları arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Her iki gruptaki öğrencilerin, bu dersin bitiminde uygulanan ders başarı testi puanları karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda başarı sıralaması sınırlandırmasından önce ve başarı sıralaması sınırlandırmasından sonra fizik öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğrencilerin Mekanik I dersi başarıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrenci başarılarının cinsiyete bağlılığı incelendiğinde ise, başarı sıralaması sınırlandırmasından sonra kayıt yaptıran kadın öğrenciler lehine anlamlı bir farka ulaşılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.