TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. KAMU MALİYESİ TEORİSİNDE KÜRESEL KAMUSAL MALLAR
Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 152
Veri Tabanı: Sosyal

Kamusal mallar, küreselleşmenin de etkisiyle daha geniş bir perspektiften ele alınarak küresel boyutları ve etkileriyle değerlendirilmektedir. Küreselleşme olgusuyla birlikte bazı sorunların ülke ve bölge sınırlarını aşarak tüm dünyayı etkiler hale gelmiştir. Küresel kamusal mallar, dünya üzerindeki bütün bireyler tarafından elde edilebilen, tüketiminde rekabetin ve kısıtlamanın bulunmadığı, herkesin yararlanabildiği ve finansmanını küresel olarak sağlandığı faydalar olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi olarak tüm dünyayla birlikte gelecek nesilleri de ilgilendiren negatif dışsallıkların önlenmesine ve pozitif dışsallıkların artırılmasına yönelik çalışmalar, küresel kamusal mallar olarak ele alınmaktadır. Küresel kamusal malların kapsam ve öneminin anlaşılması geleceğin küresel politikalarının belirlenmesinde yer alabilmek bakımından önem arz etmektedir

2. Erdemli Bir Mal Olarak Kan ve Kök Hücre Bağışı Yapan Gerçek Kişilere Vergi İndirimi Sağlanması
Yıl: 2020 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 369 - 380
Veri Tabanı: Sosyal

Kan ve kök hücre bağışı, yapıldığında birçok kişinin hayatını kurtararak önemli faydalar sağlayan fakat genelde insanların yapmadığı/yapamadığı erdemli mallar grubunda yer almaktadır. Bütün ülkelerde kan ve kök hücre bağışının özendirilmesi konusunda devletler önemli görevler üstlenmektedir. Başta kamu spotları olmak üzere farklı teşvik ve yönlendirmeler söz konusudur. Çalışma kan ve kök hücre bağışının artırılması konusunda alternatif bir öneri getirmektedir. Buna göre çalışmanın amacı, ülkemizde senede 3 kez kan bağışı yapan gerçek kişilere ilgili yıldaki toplam kazançlarının %5’ini, kök hücre bağışçısı olan ve HLA1 doku tipinin uyuşması sonucu kök hücre naklini gerçekleştiren gerçek kişilere ilgili yıldaki toplam kazançlarının %30’unu gider olarak düşülmesini ve bu sayede de kan ve kök hücre bağışının teşvik edilmesini sağlamaktır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.